Tie ja matka Raamatussa


Matkalla me oomme täällä

Vantustuvalla Oulussa 2.2.2016 pidetyn esitelmän työnimi on kielitieteellisesti metafora, kielikuva. Olemme matkalla mutta emme ole niin kuin matkalla. Elämä koetaan käsitteellisesti matkana; siksi kieli tulvii sitä koskevia ilmauksia. Kohdatessamme voimme puhua tiestä ja matkasta kahdessa mielessä, fyysisenä suorituksena tai henkisenä tapahtumana. Jeesuksen opetuslapset kiinnittivät huomion mestarinsa puhetapaan ja kommentoivat kerran: ”Nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä kuvausta.”

Tie, matka, kaupunki ja isänmaa ovat tuttuja sanoja Raamatussa kuten monissa virsissä ja lauluissa.  Niitä on käytetty sanojen alkuperäisen merkityksen mukaisesti tai vertauskuvallisesti tai kummassakin merkityksessä yhtä aikaa. ”Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään –  nykyisestä eteläisestä Irakista yli 1000 kilometrin päähän – kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa….Abraham odotti sitä kaupunkia, joka oli rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse oli suunnitellut ja tehnyt.” Rakastetussa virressä ”Käy yrttitarhasta polku” kuvataan Jerusalemin kaupungin katua ja sillä hengen viitoittamia askeleita.

Elämäntyöni käsitti sitä ihmisenä olemisen aikaa ja paikkaa, kun olemme ulkona liikkeellä tiellä tai matkalla jalan, pyörällä, autossa, bussissa. Se on iso työmaa, neljäsosa oululaisten ja täällä vierailevien elämästä. Tässä esityksessä lähestyn asioita ajallisen elämän ja oman elämäntehtäväni käsitteinä joskin tiedän, ettei ihmisen henkisen ja ruumiillisen olemuksen erillään pito oikein onnistu. Lähdeaineistona käytän Raamatun käännöstä 1992 ja tieteellis-ammatillinen Liikenne-aikakausilehdessä Aune Kämäräisen kirjoittamaa artikkelia 4/2004 -Ruuhkaa Betlehemin tiellä.

Miksi kuljettiin?

Abraham eli paimentolaisena ja asui teltoissa. Hänen elämäänsä kuului liikkuminen paikasta toiseen. Yksittäisen ihmisen liikkuminen rajoittui yleensä matkoihin lähikaupunkeihin ja kyliin kauppa-asioissa, uskonnollisissa tilaisuuksissa tai sukulaisten ja tuttavien luona käymiseen. Etiopian kuningattaren hoviherra lähti yli 2000 kilometrin takaa Jerusalemiin rukoilemaan. Sotilaat liikkuivat. Kokonaisia kansoja ja heimoja joutui maanpakolaisuuteen tai orjuuteen vieraaseen maahan. Sotia ja selkkauksia on riittänyt Lähi-idässä meidän päiviimme asti. Ikiaikainen pakolaisilmiö on pysähdyttänyt suomalaisetkin. Oli puhuttelevaa tervehtiä Abrahamin kotiseudulta Ouluun vaeltanutta iloista pakolaisnuorukaista, joka oli palauttamassa lainaamiaan virsikirjoja niiden säilytyspisteeseen.

 

Betlehemin tiellä. Marja-Leena Tölli 2015

Jouluevankeliumissa kerrotaan, että Josef lähti verollepanoa varten Galileasta ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi oli Betlehem. Taiteilijoiden kuvissa matka taitettiin aasilla, jota Josef talutti ja lasta odottava Maria istui aasin selässä. Uuden Testamentin kuuluisia matkustajia olivat kolme itäisen maan tietäjää, jotka ratsastivat tähden opastamina kameleilla tervehtimään vastasyntynyttä juutalaisten kuningasta.

Jeesuksen lapsuuteen kuului pako 500 kilometrin päähän Egyptiin Herodeksen poikalapsiin kohdistuneiden vainojen vuoksi. Taiteessa pako kuvataan tapahtuneen aasilla. Nöyrä juhta, aasi esiintyy Jeesuksen vaiheissa myöhemminkin aina hänen ratsastamiseensa Jerusalemiin ennen ristinkuolemaa. Sen matkan tarkoitus oli, että kirjoitukset kävisivät toteen. Aasi otettiin tähän tehtävään Jeesuksen pyynnöstä. Jeesus ei valinnut alleen kuninkaan kulkuneuvoa ratsua, sen ajan mersua. Aasia on pidetty myös tyhmänä, itsepäisenä ja laiskana. On arveltu, että halvan ja vähätellyn kulkutavan valinnalla Jeesus halusi osoittaa, ettei hänen kuninkuutensa ole tästä maailmasta.

Vanhassa Testamentissa kerrotaan Bileamin aasista, joka ymmärsi Jumalan sanaa paremmin kuin isäntänsä. Se totteli tiellä kulkua ohjannutta enkeliä isäntänsä varjelemiseksi, vaikka isäntä yritti palvelijaa lyömällä päästä eteenpäin. Kolmannesta kepityksestä aasi sai puhelahjan. Voiko älykkyydellä jo varustettu automme kehittyä niin fiksuksi, että se tyhmyytemme liikenteessä nähtyään alkaisi opettajaksemme niin kuin Bileamin aasi? Odotukset kohdistuvat kokeilussa olevaan autonomiseen robottiautoon. Älyliikenteen edistäjät uskovat, että älykkäät liikenneratkaisut vaikuttavat myönteisen muutoksen myös ihmisiin!

Kulkutiet ja karavaanit

Teitä ei vanhalla ajalla juuri rakennettu. Rooman valtakunta oli laajimmillaan Kristuksen syntymän aikoihin ja tarvitsi armeijoilleen sotilasteitä, joita myöten myös laajaa valtakuntaa koskevat kaupalliset ja viralliset kuljetukset hoidettiin. Vakiintuneille karavaanireiteille oli vuosituhansien kuluessa muodostunut kulkuteitä ja –uria. Tällainen kauan käytössä ollut väylä oli Silkkitie, ylellisyystavaroiden kuljetusreitti Lähi-Idän, Intian ja Kiinan välillä. Silkkitietä herätellään henkiin. Sain kutsun Aalto Yliopiston Helsingissä 16.11.2015 järjestämään Euraasia-seminaariin Silkkitien varren valtioiden suurlähettiläille ja suomalaisille infrastruktuurin rakentamisen ja viennin edistäjille.

Välimeren pohjukasta kulki toinen ikivanha karavaanitie Egyptiin ja sieltä Afrikan sisäosiin. Kauppiaiden oli turvallista matkustaa arvokkaine kuormineen joukossa pitkinä karavaaneina kuin junat. Juuri levitetty Suezin kanava palvelee nyt laivaliikennettä saman suunnan kauppareittinä. Tänä päivänä terrorismi koetaan uhkana kanavan liikenteelle.

Raamatussa on useita kuvauksia vanhan ajan kuljetustoiminnasta. Ratsueläimenä hevonen oli varakkaan väen ja sotaväen käytössä. Vetojuhtina käytettiin härkiä. Kuormajuhdista kameli oli käytännöllisin, joka sitkeänä taivalsi satoja kilometrejä ilman tankkausta. Jeesus käytti tuttua eläintä, kulkuvälinettä ja kulkupaikkaa vertauksessa: ”Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” ”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä”, sanoi profeetta Jesaja.

Israelin kansan historian tärkeä vaihe alkoi Egyptiin johtavan kauppareitin varrelta, jossa Jaakobin pojat olivat töissä ismaelilaisen kauppakaravaanin kulkiessa ohi. Josefille kateelliset pojat olivat heittäneet veljensä kaivoon kuolemaan, mutta saivat idean myydä hänet ismaelilaisille. Josef myytiin orjaksi Egyptissä, mutta hän menestyi ja pääsi faraon suosiossa korkeaan virkaan. Seurasi katovuodet ja nälänhätä ja Josefin veljet lähtivät ostamaan viljaa Egyptistä ja siellä Josefilta häntä tunnistamatta. Tästä alkoi tapahtumasarja, jonka seurauksena israelilaiset joutuivat Egyptin orjuuteen pitkäksi aikaa, kunnes Mooses lähti johtamaan kansaa luvattuun maahan. Exodus oli 40 vuotta kestänyt koettelemus, jota vielä tämän päivän juutalaiset kertovat lapsilleen tärkeänä osana kansansa historiaa. Se oli aavikkovaellus, joka jäi kuvaamaan kristityn vaellusta ja uskon kilvoitusta maan päällä. Isänmaa oli vaelluksen selvä päämäärä.

Vanhan Siionin laulu -kirjan esipuheessa on seuraava Aatu Laitisen kaunis esipuhe: ”Weljemme ja sisaremme, jotka yhtä isänmaata etsineet ovat, lauloiwat näitä matkalla. Näitä he lauloiwat wielä wuoteellansaki, kun ehtootähti jo kirkkaasti taiwaalta paistoi niin kuin enkelin silmä: Näitä he lauloiwat kun heille taiwaaseen ikäwöimys  ja halu syttyi, näitä opettivat vielä lapsensakin laulamaan.”

Teiden turvallisuus ja huoltoasemat

”Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikkoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi.” Jeesus puhuu laupiaan samarialaisen esimerkillään lähimmäisen rakkaudesta ja vastuusta, jota edelleen tarvitaan. Kolaripaikalta pakeneminen mainitaan onnettomuusuutisissa usein. Mukaan on tullut samalla väylällä kulkevien keskinäinen vihoittelu ja jopa tahallisesta lähimmäiseen törmäämisestä olemme saaneet esimerkkejä. Raamatun tiekertomuksia voi lukea niin kuin tätä päivää varten.

Kulkureitit määräytyivät maaston kulkukelpoisuuden ja veden saannin mukaisesti. Keitaat lähteineen olivat sen ajan huoltoasemia. Sekä kulkujuhdat että niiden ajajat elivät niiden varassa. Matkamiehen jalkojen pesu oli kohtelias tapa, milloin siihen oli tilaisuus. Jeesus syvensi tämän tavan merkityksen kiirastorstaina ennen ehtoollisen asettamista hengelliseksi ”matkan vikojen” pesemiseksi. Merkittäviä kaivo- eli huoltoasemakohtaamisia ovat Aabrahamin palvelijan ja Iisakin tulevan vaimon Rebekan kohtaaminen sekä Jeesuksen ja samarialaisen naisen tapaaminen Sykarin kaivolla. Luonnollista tarvetta palveleva kaivo ja sen vesi olivat avaamassa lähdettä, joka kuohuu iankaikkiseen elämään.

Jalan kulkemisen arvostus ja merkitys

Luin vasta ilmestyneen Richard Gros`n kirjan –Kävelyn filosofia.  Kirjailijan mukaan käveleminen on ihmisen perustoiminto, joka yhdistää ruumiin liikkeen ajattelun liikkeeseen. Samalla se päästää hänet kurkistamaan sisäänsä ja keskusteluun itsensä kanssa. Siksi kävelijä ei ole ikinä yksin. Käveleminen on henkevää. Pyhiinvaellus mielletään hengellisenä matkana.  Sana pyhiinvaeltaja, peregrinus tarkoittaa henkilöä, joka ei ole kotonaan siellä, missä kävelee. Kirjassa kehotetaan näkemään maailma tällaisena tuntemattomana ja hetkellisenä paikkana.

Oman tien kulkijan, kirjailija Antti Hyryn esikoisteos novellikokoelma Maantieltä hän lähti ilmestyi vuonna 1958. Saman nimisessä novellissa kohdehenkilö ”lähti maantieltä kävelemään suoraan eteenpäin yli peltojen ja ojien ohi latojen ja läpi ojassa kasvavien pensaitten” ehkä maapallon ympäri ja sen jälkeen sitä vastaan kohtisuoraan, alkoi sitten muuttua pieneksi osaksi mikromaailmaa ja edelleen osaksi kosmosta. Hän palasi joka löytömatkaltaan samaan lähtöpaikkaansa maantielle. Hän ehkä etsi omaa tietänsä ja itseään tai haki rajojaan. Ehkä hän koki, ettei valituilla teillä päässytkään päämäärään. Kun hän lopulta lähti maantieltä taloonsa, hän melkein itki, söi halkaisemansa grapen ja hengitti syksyn ilmaa. Se oli sellaista, ”että kun sitä hengittää, osa kaikesta siitä menee ihmisen sisälle ja tekee olon vaikeaksi”. Hengitimme Antin kanssa Helsingissä nykyisessä Kivi -kirjailijatalossa saman huoneen ilmaa opiskeluaikani alussa ennen novellikokoelman ilmestymistä tietämättä, mihin olemme kulkemassa.

Raamatussa jalan kulkemisen merkitys ja arvostus näkyy monin tavoin. Kain tappoi veljensä Abelin ja Jumala kirosi Kainin vaeltamaan maan päällä lopun elämänsä pakolaisena paikasta toiseen. Kristinusko lähti ajanlaskumme alussa leviämään jalkojen päällä Välimeren maissa jatkaen kulkuaan vielä Lapissa 1800-luvulla. Käsite -apostolin kyyti on tätä perua ja tarkoittaa suhteellisen pitkän matkan kulkemista yhtäjaksoisesti jalkapatikassa.

Jeesus kohtasi opetuslapsensa ja muut ihmiset sekä teki työtänsä kävellen kylästä kylään. Hän kehotti vuorisaarnassaan ottamaan lähimmäinen huomioon kävelyssäkin: ”Jos joku pakottaa sinut yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.” (Jeesus toki tiesi, että oikeauskoinen juutalainen voi kävellä sabattina vain kuusi stadionia eli virstan, runsaan kilometrin). Jeesus lähetti oppilaansa julistamaan evankeliumia vieraille seuduille kehottaen heitä kulkemaan kaksittain. Matkalle he eivät saaneet ottaa muuta kuin sauvan. Yösijan saannissa oli luotettava paikalliseen hyväntahtoisuuteen. Missä paikassa ei heitä otettu vastaan, tuli lähteä pois ja puhdistaa tomukin jalkojen alta.

Paavali kääntymys tapahtui Damaskoksen tiellä ja Ananiaksen kohtaaminen Suoran kadun varrella. Sananlaskujen kirjan mukaan oikeamielisten polut ovat suorat. Paavali kulki evankeliumia saarnaamassa maita ja meriä pitkin. Raamatun mailla matkailleet ovat kokeneet vaikuttavina, uskoa vahvistavina kulkea samoilla jalan jäljillä, joista ovat lukeneet ja puheissa kuulleet. Golgatalla oleva linja-autopysäkki on herättänyt kysymyksiä massaturismin luonteesta ja vaikutuksista.

Tie vertauskuvana

Keijo Nissilä luonnehti Ranuan raamattukurssilla marraskuussa 2015 Heprealaiskirjettä sillaksi Vanhan Testamentin ja Uuden Testamentin välillä verraten sitä pitkään Joutsensiltaan Oulussa Karjasillan ja Limingantullin välillä. Pyysin Oulun Tuomiokapitulista puhujaa sillan avajaisiin vuonna 1996 ja kysyin millaista tiehanketta voi juhlia. Niistä kun paljon kiisteltiin. Vastaus tuli Raamatun sanoin: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te heille.” ”Uusi silta on hyvä juhlan aihe.”

Konkreettisten teiden ja katujen merkityksen lisäksi tie-sanaa käytetään Raamatussa paljon vertauskuvallisessa mielessä, joka tarkoittaa tapaa, keinoa tai elämänohjetta. Tiekartta–käsite tuli käyttöön Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelmana. Monissa muissakin kielissä tiellä on näkyväisen ja näkymättömän tien merkitys.

Kun Jumala sanoi Moosekselle: Neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava, ajatellaan sekä kansan johtamista pois Egyptistä että oikeita elämäntapoja. ”Uskon voimalla israelilaiset kulkivat Punaisen meren yli niin kuin kuivaa maata pitkin.” Psalmirunoilija sanoo: ”Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut … Tutki minua Jumala ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.”

Jeesus sanoi vuorisaarnassaan:” Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen.”

IMG_0009

Kaita tie Alppien yli. Kuva Mauri Myllylä 1991

Jeesuksen maan päällä olon aikana ei ollut autoja eikä niin laveita teitä kuin meillä nyt on. Pohjantietä ajaa Oulun kohdalla yli 60 000 ajoneuvoa eli miltei sata tuhatta ihmistä  vuorokaudessa. Kun kiihdytän autoni avarasta rampista sen levottomaan liikennevirtaan, Raamatun kohta tulee mieleen. Minulta on kysytty, miten pyöräteiden puolestapuhuja on voinut olla moottoritiehanketta edistämässä? Kotimme sijaitsee valtatien 4 melualueella, josta emme kärsi sisällä ollessamme. Vieraamme ihailivat Hyttystien kahvipöydässä moottoritiellä ajamisen mukavuutta ja tien viimeisteltyä ympäristöä. Hyvistä teistämme voi olla kiitollinen.

Akateemikko Georg Henrik von Wright kirjassaan Tieto ja ymmärrys pitää yksityisautoilua tulevaisuuden näkökulmasta yhtenä modernin, kiivaasti kaupungistuvan ihmiskunnan vitsauksena ja liikkumisen esteenä.  Se vie lopulta vaikeuksiin, sitä pitäisi hillitä inhimillisiin mittasuhteisiin, mutta johon vastuuntuntoiset hallinnot eivät kykene. Talouden elvytyksellä on päinvastaiset tavoitteet ja mittarit. Tavoiteltu talouskasvu ja liikenteen kasvu kulkevat käsikynkkää.

Jeremian kirjassa neuvotaan: ”Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sielullenne.” Jesaja kuvailee tätä tietä näin: ”Ja siellä on oleva valtatie ja sen nimi on pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen. Se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan.” Tavoiteltu älykäs tie on siis jo ollut ja on vielä olemassa.

Messiaan odotus leimaa Vanhan Testamentin profeettojen ennustuksia. Jumala lupaa johdattaa kansansa oikeita teitä, tehdä tiet korpeen ja virrat erämaahan. Johannes Kastaja toisti näitä profetioita saarnatessaan Jeesuksen tulosta ja antoi vielä tienrakennusohjeet: ”Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Kaikki laaksot täytettäköön ja vuoret ja kukkulat alennettakoon ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi.”

Raamatun pelastushistorian tärkeimmät tiet ovat Jeesuksen Kärsimystentie Via Dolorosa Getsemanesta Golgatalle ja Emmauksen tie, jolla Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ensimmäisen kerran ylösnousemuksensa jälkeen.

Miksi tievertaus on niin keskeinen Raamatussa ja miksi Jeesus sitä paljon käytti? Hyvästijättöpuheessaan hän siihen vastasi. Hän kertoi menevänsä valmistamaan opetuslapsilleen sijaa mutta tulevansa sitten takaisin. ”Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen.” Tuomas sanoi hänelle: ”Herra me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muutoin kuin minun kauttani.” Ego sum via, veritas et vita

Oulu 9.2.2016    Mauri Myllylä.

Mainokset
Kategoria(t): Inhimillinen elämä, kirjallisuus, Kulttuuri, matka ja tie, Raamattu | Kommentoi

Maalliset matkat ja liikkuminen ennen


 

Suomi 100 juhlavuoden merkittävin liikennetapahtuma oli eduskunnan huhtikuussa hyväksymä liikennepalvelulaki. Se on osa hallituksen liikennekaari-hanketta, jossa uudistetaan liikennemarkkinoita säätelevää lainsäädäntöä. Uudistuksen tavoitteena on keventää säätelyä ja edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Liikennepalvelulaki edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena sekä helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osien yhteen toimivuutta.  Liikennepalvelulailla edistetään uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. Modernia toimintaa.

Yksi konkreettinen esimerkki edellä kuvatusta strategiasta on valtion rataverkon avautuminen liikkumispalveluja tarjoavien yritysten kilpailulle. Henkilökohtaisesti vaikuttavammalta tuntuu, kun Suomi on täyttänyt sata vuotta, alkavat junat ajaa Ouluun kahta sataa. Tämä artikkeli on omistettu näille täysille sadoille.

Mikä on liikennekaari?  Lain osaa tarkoittava sana ’kaari’ on peräisin kaukaa Ruotsin vallan ajalta. Enempää en siitä tiedä. Työurani alkuaikoina ennen digitalisointia käytettiin teiden suunnittelussa ympyränkaari-  ja klotoidikaarimalleja. Eläkkeelle siirtyessäni vuonna 1998 puhuttiin jo teiden rakentamisesta elinkaarimallilla. Tässä esityksessäni kerron, miten liikenneasiat ovat olleet osana esi-isieni elämänkaarta Venäjän vallan ajoista näihin päiviin.

Isoisäni Juho Erkki Myllylä syntyi vuonna 1876 Ojanlatva-nimisessä torpassa Paavolan Lapinkylässä liki myöhempää Tuomiojan asemaa Seinäjoki – Oulu rataosalla. Juho Erkki oli seitsemästä lapsesta ainoa joka eli aikuiseksi. Juhon isä Erik Benjamin s.1844 oli torppari ja harjoitti parkin kiskontaa ja kävi radan rakennustyössä Oulun piirillä. Rautatien rakennusvaiheen aikana raivosi tulirokko, joka vei Juho Erkkiä nuoremmat kolme sisarusta. Erik-isä kuoli 48 vuoden iässä.  Juho Erkin äiti oli Stina Lehtomaa. Stinan veli Juho asui Lehtomaassa, jonka hän myi pois ja siirtyi Paavolaan Pökkylä-nimiselle tilalle. Kantatiellä  86 välillä Paavola – Vihanti on  ruskeapohjainen opastusmerkki -Pökkylän punainen tupa osoittamassa kääntymistä Luohuan kylälle. Kauniita käsitöitä tekevät ovat vihjaisseet, että sinne kannattaa poiketa.

Ojanlatvan torppa meni myyntiin ja Juho muutti Ouluun vuonna 1900. Hän oli töissä aluksi Åströmin nahkatehtaalla ja siirtyi sieltä Amerikan mutkan jälkeen Valtionrautateiden palvelukseen. Juholle jonkin verran tuttu Maria Matilda Anttila oli tullut leipurin töihin Ouluun aiemmin vuonna 1897.  Morsiustyttönä Kylmäsen häissä Maria kiinnitti sen ajan tavan mukaan ruusun valitsemansa nuorukaisen napin läpeen ja valitsi Juho Erkin. Yhteinen matka alkoi ja päättyi vuonna 1948 Marian kuolemaan.

Vaikkakin Oulun rautatien työmaa toi mukanaan kuolemaa, oli se valmistuttuaan iso-isäni ja iso-äitini ja heidän jälkikasvunsa elämässä ”kapean mutta pitkän leivän” antaja. Rautatien tärkeys tiedostettiin 1870-luvun alussa korkealla senaatin ja valtiopäivien tasolla.  Oulussa toimittiin rautatien aikaan saamiseksi. Sitkein rautatien puuhaaja oli kauppaneuvos A.O. Snellman. (Saman suvun  Vava os Snellman oli vuokraemäntäni TKK:n sillanrakennuksen opiskelua lopettaessani TKK:ssa vuonna 1958).  Ratahanke kilpaili Savon radan kanssa, jonka Oulu voitti porvarissäätyjen enemmistön ja muiden säätyjen täydellä tuella. Keisari vahvisti valtiopäivien päätöksen vuonna 1883.  Työmiehiä oli ratatöissä enimmillään 6968  vuonna 1886.

Oulun rautatien juhlallinen vihkiminen tapahtui 29.10.1886. Samanaikaisesti rautatien kanssa rakennettiin Oulujoen yli johdettu Rautasilta. Juhlajuna lähti asemalta kello 11 köynnöksin koristellulle juhlaliputetulle Rautasillalle radan vihkimistoimitukseen. Vasemmalla puolella sillan päässä oli lava soittajia varten ja sitä vastapäätä puhujakoroke. Senaatin varapuheenjohtaja vapaaherra von Troll nousi puhujankorokkeelle ja vihki radan liikenteelle ruotsiksi ja suomeksi. Sen jälkeen soittokunta soitti Porilaisten marssin, Pohjolan marssin ja Maamme. Juhlavieraiden joukossa oli myös valtioneuvos Sakari Topelius.

Oulun Rautasilta. Kuva Mauri Myllylä 1999

Teräskaarisillan jänneväli oli noin 100 metriä ja silta oli rakennusaikana jännemitaltaan suurin pohjoismaissa. Sillan poikkileikkauksessa oli pääkannattajien välissä kapea kaiteella raiteista erotettu tila jalankulkijoille. Kaupungin rakennusvirasto rakensi nykyisen kevyen liikenteen yhteyden sillan ulokkeelle 1960-luvulla. Sodan jälkeen käynnistyivät raskaat kuljetukset Kemijoen voimalaitostyömaille ja Rautasillan päätyporttaalien korkeutta tuli nostaa. VR antoi työn toteuttamisen VR:n Oulun konepajalle. Hankkeen työnjohtajana toimi isäni Leevi Myllylä. Junaliikenteen tarpeiden vaatima uusi teräsristikkosilta valmistui vuonna 1965. VR vuokrasi vanhan sillan Oulun kaupungille Oulujoen ylittävän katuliikenteen käyttöön. Teräskaarisilta on nyt vuonna 2017 autoliikenteen ja kevyen liikenteen kovassa käytössä vanhimpana liikennerakenteena Oulussa ja toivoo arvonsa mukaista uutta maalipintaa.

Silta on saanut ansaitut kiitokset jo käyttöönotosta lähtien. Sillan päivittäisenä käyttäjänä Suomi 100 juhlavuonna voin yhtyä niihin sydämeni pohjasta. Kiitolliset köyhät kiittivät sitä sanomalehti Kaiussa vuonna1886:

”Me köyhät siltain toisella puolella asuvaiset pyydämme saada Kaiun palstoille sijaa kiitoslauseelle, kun valtio on armahtanut, että olemme tänä vuonna päässeet irti tästä orjuudesta, jota olemme saaneet kärsiä vuosikymmeniä. Ei tarvitse enää meidän lapsien sillan korvassa viiden pennin puutteessa itkiä eikä valittaa, kun valtio on laittanut sillan, jota myöten pääsemme ilman tullitta kuljettamaan kaupunkiin vähiä myytäviämme, luutia, hakoja ym., joita metsistä haemme.”

Ja Jumala sanoi: ”Toisille annan toiset askareet,
vaan sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet.
Sillä kaikilla ihmisillä on ikävä päällä maan,
ja kaarisillalle tulevat he ahdistuksessaan.
Tee silta ylitse syvyyden, tee, kaarisilta tee,
joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee.

Minä sanoin: ”He tulevat raskain saappain, multa-anturoin-
miten sillan kyllin kantavan ja kirkkaan tehdä voin,
sitä ettei tahraa eikä särje jalat kulkijain?”

J
a Jumala sanoi: ”Verellä ja kyynelillä vain.
Sinun sydämesi on lujempi kuin vuorimalmit maan-
pane kappale silta-arkkuun, niin saat sillan kantamaan.
Pane kappale niiden sydämistä, joita rakastat,
he antavat kyllä sen anteeksi, jos sillan rakennat.
Tee silta Jumalan kunniaksi, kaarisilta tee,
joka syvyyden ylitse lakkaamatta valoa säteilee.
Älä salpaa surua luotasi, kun kaarisiltaa teet;
ei mikään kimalla kauniimmin kuin puhtaat kyyneleet.”

Aale Tynnin runon kaksi viimeistä säettä luin tänä vuonna 2017 kuolleen sillanrakentajan Algot Kettusen, Insinööritoimisto Suunnittelukortes Oy:n entisen  johtajan,  kuolinilmoituksesta.

Tee silta ylitse syvyyden, tee kaarisilta tee! Juho Erkki etsi siltapaikkaa oman elämän kaarelleen. Hän lienee kuullut houkuttelevia kertomuksia valtameren takaa Amerikasta ja suunnitteli sinne muuttoa. Vuosi oli 1905. Hän lähti sinne edellä valmistamaan sijaa koko perheelleen. Isäni Leevi,  s.1904, jäi kotiin konttaamaan ja kävelyä opettelemaan. Kävely oli hänen omin liikennemuotonsa läpi elämän.

Juho-isällä kertyi liikkumiskokemuksia pitkältä matkalta junalla ja laivoilla Arkturuksella ja Carpatialla reittiä Oulu, Hankoniemi, Hull, Liverpool, New York, Calumet, Michican  Baltic -kaivannolle kiviä lajittelemaan kaaraan eli malmivaunuun. Puolitoista kuukautta riitti kivien keräilyä mainarina. Kotona ei kaipailtu rapakon taakse vaan oltiin peloissaan Juho-isän vaarallisen työn vuoksi. Onko hän lujempi kuin vuorimalmit maan? Ammatin vaihto farmariksi ei kiinnostanut ja Juho lähti paluumatkalle rakkaittensa luo. Reitti oli sama kuin mennessä. Uutena kokemuksena oli kova myrsky Atlantilla. Juho oli kolmatta vuorokautta ruumassa, jossa styrmannin huonon lastauksen vuoksi hän oli vähällä litistyä tavarakollien keskellä.

Juho Myllylän perheen asunto oli rakennuksen vasemmassa päässä.
Kuva Mauri Myllylä 2016

Juho tuli Suomeen ja oli valmis Valtionrautateiden palvelukseen. Työsuhde toi 10-iapsisen perheen kodin rautatieläisten asuntoon Oulun rautatieaseman alueelle Rautatienkadun varressa.  Rakennus on vielä pystyssä mutta on valtion kiinteistöjalostuksen kohteena pian purettavana ja korvautumassa 12-kerroksisella sinkkutornilla.

”Elämä on matkalla oloa. Palavissamme yritämme kiirehtiä perille sen sijaan että nauttisimme matkalla olemisesta.” Professori Jorma Palo

Sirkuselämä kuljetti vuonna 1911 Maria Matildan veljen notkeustaiteilija ja trapetsivoimistelija Matti Anttilan s. 1879 Etelä-Amerikkaan.  Anttila oli ensimmäinen suomenkieltä käyttänyt klovni, mikä herätti Suomen huvielämässä pahennusta tai myös kademieltä hänen riemastuttavien esitystensä vuoksi. Hänen pravuurinumeronsa  oli nyrkkeilyottelu pukkien kanssa. Näin kertoo vuonna 2015 ilmestynyt Huvielämän kiertolaisia, Suomen sirkus- ja tivolitoiminnan historia.1900 -1950. Historia kertoo, että Anttilan vaiheet vuoden 1911 jälkeen ovat epäselvät.

Anttila piti kyllä yhteyttä sukulaisiinsa ja huolehti heistä. Sirkustaiteilijan kirjeessä vuodelta 1939 Kaaleb-isälle ja Fijo-siskolle Uruguayn  Montevideosta pahennusta herättänyt suomen kieli on jo vähän unohtunut.  Hän kertoo mm: ”Minä voin joksenki hyvin ja lähetän tas rahha vähsen. Menen taas reissaman pieneenpin kaupunkihin ja on hankala lähettä sitten. Minä reissan tältä tas Parsilian ja voit lähettä mulle vastu suamen konsultti rio de janeiron. Isälle tervisi että aina olla iloinen.” 

Aimo ja pässi Haltian tiellä Luopioisissa. Kuva Mauri Myllylä 1970

Kaikki tuntemani Matti Anttilan sisarukset olivat iloluonteisia suomalaisia. Sama ominaisuus oli päällimmäisenä nähtävissä heidän jälkeläisissäänkin. Aimo-veljeni hauskutti ilmaiseksi sukuaan pässinäytöksellä kuten mummunsa Matti-veli sirkuksessa.

Juho Erkin ja Maria Matildan perheen vanhin lapsi oli Martti Johannes s.1902.  Martin tehtävänä oli hakea ympäri kaupunkia kärryillä tai kelkalla sioille laskia. Laskikelkan jutko hankasi pysyvän kuopan olkapäähän.  Valtionrautatiet oli hänen pysyvä uravalintansa.  Aloitus oli viilaajan oppilaana  ja  tallimiehenä. Siitä sitten veturinlämmittäjäksi ja veturinkuljettajaksi. Sota-aikana työmatka saattoi kestää viikonkin. Perheen lasten kohokohta oli kun isä otti kyytiin ”veturin päälle”  ja ookattiin joskus Torniossa asti. Paluumatkalla isä pysäytti junan Rautasillalla, josta oli lyhyt matka kotiin Erkkolaan. Veturin pillin piipauttamistakin saivat lapset kokeilla. Liikenteen säätely oli silloin kevyempää kuin nyt ja vastasi käyttäjien tarpeisiin.

Tyttären mukaan me lapset istuimme selkä suorana ja juhlallisena isän kertoessa, miten hän oli sodan aikana kuljettanut itse Mannerheimia ja miten hänet lämmittäjän kanssa oli kutsuttu syömään salonkivaunuun. Liikennekokemukset saivat meidät lapset niiaamaan ja nostamaan hattua Oulun rautatieasemalle pystytetyn muistomerkkiveturin edessä.

Osoitin sille paikan vuonna 1978 Tehtaankadun päätteelle taustana Oulun rautatieasema. Veturi on viety pois vuonna 2006. ”Kysyt, miksi olen onneton, vastaan sulle polle poissa on.”  Veturi seisoo nyt höyryveturiyrittäjä Tapani Laaksosen pilttuussa Suolahdessa. Oulun orhi, vuonna 1941 Tampellan valmistama Hv3 995 oli murheellisen näköinen ja ruosteinen. Laaksonen teki siitä yhtiön lippulaivan.  Se tuotiin Ouluun vuonna 1978 täysin kunnostettuna. Romulta näyttänyt vehje oli kuitenkin pohjimmiltaan kunnossa. Höyrykattila ja 1950-luvulla vaihdettu tulipesä eivät olleet syöpyneet puhki Oulun vuosien aikana, kertoo Laaksonen Kalevassa.

Juna ei ollut ainoa liikenneväline aiemminkaan. Martin perhe saattoi lainata hevosen ja lähteä sillä kylävierailulle. Martti-isä pyöräili vapaa-aikanaan pitkiä matkoja Oulujoen molemmin puolin. Eläkkeellä ollessaan hänen allaan oli Monark-merkkinen mopo. Omat pojat antoivat kyytiä moottoripyörällä ja sitten Skodalla.

Rautatien tulo Ouluun toi VR:n konepajan ”Paanan  takustaan”,  nykyisen Raksilan rajalle rautatiekaluston kunnostamista ja korjausta varten. Konepajan läpi vedettiin kaksi raidetta, joitten kohdalle tehtiin permantoon syvennys. Rakennuksessa oli kaksi osastoa, joista toisessa korjattiin vaunuja ja toisessa vetureita. Leevi-isäni kontolla oli työn johto veturien ja etenkin niiden sydänosien  kattiloiden korjauksissa. Oulun historia tuo esille konepajanpäällikön Julius Almbergin, joka astui virkaansa pian radan valmistumisen jälkeen. Hän kehitti konepajaa ja piti huolta ammattiosaamisesta. Hän varasi konepajan työmiehille mahdollisuuden opiskeluun Oulun teollisuuskoulussa ja toimi raittiiden elämäntapojen juurruttamiseksi alaisiinsa.

Olin aistivani samaa vaikutusta myös isäni työn aikana sekä hänen omassa kouluttautumisessa ja muussa elämässään. Konepajalla kirjailijauransa aloittanut Paavo Rintala käsittelee vuonna 1955 ilmestyneessä uskonnollisävytteisessä romaanissaan Rikas ja köyhä konepajan  elämää ja ihmisiä nimeltä mainiten. Työnjohtaja vilahtaa työhön ottajana. Raiteiden välissä hyppivät Raksilan  tutut pojat vaunuissa kuljetettuja sotilaita tervehtimässä. He ovat Rintalan  romaanin ja elokuvan Pojat päähenkilöt. Valtiomiesuransa Valtionrautateillä vaihdemiehena ja jarrumiehenä aloittanut Yrjö Kallinen sanoi Oulussa VR:n satavuotisjuhlassa 1962: ”Rautatieläisten vastuuta ihmiskunta tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan”.

Vapaaliput junamatkoille kuuluivat Valtionrautateiden työntekijöiden perheiden etuihin. Tätä etua käytimme hyväksi kesäasunnolle Hämeeseen tai Hirvinevan hillasuolle matkustettaessa. Sota-ajan jälkeen junapalveluun kuului junan nopeuden hiljentäminen hillasuon kohdalla niin, että junasta saattoi hypätä turvallisesti ratapenkalle. Paluumatkalla nousu junaan aamulla tapahtui siististi seisakkeen kohdalla.

Moottoriajoneuvoja ei perheessämme ollut. Vävyt jo kyllä niitä tarvitsivat. Äidin vanha perintöpolkupyörä oli kimppakäytössä.  Oman polkupyörän hankin 16 vuoden ikäisenä ensimmäisillä ansiolla postin palveluksessa postilaatikkojen tyhjentäjänä ja joulukorttien lajittelijana. Isäni toivoi, että kävisin koulua sen verran että pääsisin VR:lle kirjuriksi (laiturien lakaisija). Ensimmäinen työni täysikäisenä oli sisätyö  Oulu – Seinäjoki radan sepelöintiprofiilien teko Oulun ratapiirissä vuonna 1955.

Vielä on yksi tärkeä rautatieläisten ammattikunta kiittämättä, konduktöörit eli junailijat. Juhani Ahon Matti ja Liisa ollessaan ensikertaa junassa näkivät edessään pilettiä pyytävän kapteenin,  jolla oli komeat verkavaatteet, hopeiset napit, tähti otsassa ja nahkainen kotelo kupeella. Kovin näytti isolta herralta. Se oli toiveammatti minustakin pikkupoikana. Setäni Elias Rafael s.1913 teki elämäntyönsä Valtionrautateillä ja jäi eläkkeelle ylikonduktöörinä 1971. Hänen luovuutensa ja elämän asenteensa olisivat sopineet opettajan ammattiin. Hän hyödynsi niitä konduktöörinä ja antoi opetuksensa ja mukavat muistot matkustajille.

Valtionrautateillä työssä olevat isät joutuivat sodan jälkeisinä vuosina tekemään ylipitkiä työpäiviä ja jopa usean vuorokauden pituisia työkeikkoja. Vastuu kodista ja perheestä jäi äidin harteille. Näin todetaan tätini Lauran s.1908 ja hänen miehensä konduktööri Pauli Takkulan s.1907 henkilöhistoriassa. Naiset ovat jääneet liikkumisessa alakynteen historian saatossa, josta kertoi väitöstutkimus Kalevassa marraskuussa 2017. Tämä koskee myös ammatillista suuntautuneisuutta.  Naiskonduktööri Inter City -junassa on nyt niin kuin mies paikallaan. Juho Erkin nuorin tytär Hellin s.1917 otti nykyaikaisen työpaikan lennättinliikenteen palveluksessa. Siskoni Anja s.1930 ottaa kunnian ensimmäisenä sauvakävelijänä 1960-luvulla. Suksisauvoilla kävelijä sai silloin osakseen naurua ja häpeää. Tilanne on toinen tänä aikana. Liikenneministeri Leena Luhtanen pahoitteli minulle pyöräilijöitä, jotka pilaavat häneltä keppikävelynautinnon. Ylin liikennealan vastuu on ollut 2000-luvulla Suomen naisten käsissä.

Saariselällä on tilaa kaikille keppikävelijöille. Kuva Mauri Myllylä 2017

Yhteiskunnan ajankohtaiset tapahtumat ja toiset ihmiset vaikuttavat omaan toimintaamme ja jopa elämänkatsomukseemme. Edellä esittämäni kuvaukset keskittyivät omien sukulaisteni matkoihin ja liikkumiseen tärkeällä aikavälillä Suomen historiassa.  Kuvakielellä elämä on kokonaisuudessaan matka. Kuvatut henkilöt osasivat osoittaa tämän musiikilla soittamalla Porilaisten marssin tai laulamalla matkalaulun  –Matkalla me oomme täällä kulkein kohti kotia. Äänissä laulaminen yhdessä vahvisti heitä ja heidän kerrontaa.

Matkalla aina tapahtuu. Sukulaisuussuhde ja musiikki eivät ratkaise kaikkia ihmistenvälisiä asioita. Edellä kiittäen kuvattua VR:n vanhaa Rautasiltaa käyttävää tieyhteyttä jatkettiin pohjoiseen päin. Serkkuni Paavo Myllylä joutui lopettamaan liiketoimintansa Kesoil-huoltoasemalla Oulun Laanilassa, kun suunnitteluvastuullani ollut Tulliväylän ja Kuusamontien risteysalueen, ”miljoonamontun” rakentaminen vei elinkeinomahdollisuudet eikä niihin kummankaan tahon päätoimijat antaneet apuaan. Tie valmistui ja vihittiin käyttöön Porilaisten marssilla vuonna 1999.

Kuva Mauri Myllylä 1999

Myllylä-Toivola -suvun historiaa satavuotiaan Suomen käännekohdissa on kirjallinen hanke, jonka muut aiheet ovat:

Kansalaissodan vaikutukset lähipiirissämme
Sodissa kaatuneet ja orvoiksi jääneet sekä siirtolaiset ja sotavangit keskuudessamme
Laulut  arvojen ja kansallistunteen ilmaisijana
Uskonnonvapauslain vaikutus  Suomessa ja lähipiirissämme

Oulussa 1.12.2017
Mauri Myllylä

 

Kategoria(t): kirjallisuus, Kulttuuri, matka ja tie, Muut, Suomi, Yhteiskunta | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Yhdessä rakentaen -rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen tulevaisuus


Seminaari 15.9.2017. Järjestäjät Oulun yliopisto, RIL ry ja Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry. Kutsuja Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit

Oulun yliopiston rakentamistekniikan opiskelijoita opintomatkalla Kiirunan kaivoksella. Edessä professori O A Taivainen. Kuva Mauri Myllylä 1968

Sain puhelinsoiton elokuussa 1961 Oulun yliopiston sillanrakennuksen ja statiikan professori Kyösti Angervolta junaan matkalla Ouluun aloittamaan työni Oulun kaupungin insinööriosastolla. Hän kysyi voisinko ajatella toimintaa oman työni ohella hänen assistenttinaan. Vuonna 1953 alkanut opintopolkuni jatkui Helsingin yliopiston ja TKK:n jälkeen Oulun yliopistossa tie- ja liikennetekniikan tuntiopettajana vuoteen 1988.  Rakennustekniikan tiedekunta lakkautettiin opetusministerin päätöksellä vuonna 1996. Nyt olemme kaikki yhdessä uudessa aloituspisteessä Oulun yliopiston Kerttu Saalastin salissa. Opettajani Purduen yliopistossa 1967-68 toisti sanaparia; repeat, repeat! Eli suomeksi, kertaus on opintojen äiti.

Seminaari oli lähtölaukaus koulutukselle ja tutkinnonannolle 20 vuoden tauon jälkeen. Sen tarkoitus on levittää tietoa mahdollisimman laajasti rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rakennetekniikan ja infrarakentamisen opintosuunnista sekä eri aloja leikkaavasta korjausrakentaminen ja terveys –opintosuunnasta. Rakennusalan koulutuksen tarpeesta ja eri ammattikuntien yhteistyön tarpeesta oli tullut yhteisymmärrys. Linnanmaan kampukselle siirtyvä rakennusalan ammattikorkeakoulu luo synergiaa yhteistyölle. Läsnä olleet 250 osallistujaa kokivat seminaarin juhlana. Seminaarissa esityksistä vastanneet eri vastuutahojen edustajat ilmaisivat tästä myös ilonsa takinkääntäjien edustaja mukaan lukien.

Oma mielenkiintoni ja seuraavassa esittämäni huomautukset kohdistuvat ensisijassa tietoon, miten koulutus kohdistuu yhdyskuntien liikennejärjestelmään, liikenneväyliin sekä liikennesuunnitteluun.

Rakennusalan DI-koulutuksen tarve ja merkitys Pohjois-Suomessa on nyt tunnustettu. Teemu Vehmaskoski RIL ry:n edustaja tunnusti, että puolsimme Oulun yliopiston rakennuspuolen alasajoa vuonna 1996. Helena Soimakallio SKOL ry muistutti, että Suomen kiinteistö- ja rakennusalaa on silti viety koko ajan eteenpäin. Koulutuskatkos on synnyttänyt peruuttamattoman vahingon suurena koulutusvajeena. Hän otti puolestaan tästä pallon itselleen. Nyt on huolehdittava, että jokaiselle valmistuvalle löytyy paikka.

Matti Mannonen Tegnologiateollisuus ry:n edustaja hehkui koulutuksen paluusta pelkkää iloa ja yhteistyön voimaa. Nyt tehdään kunnolla ja maailman paras Suomi. Suomella on kaksi pääalaa; puu ja pää. Digitalisointi on ulotettava täällä joka paikkaan. Koulupohjat on tehtävä joustavammiksi, koska emme näe vieläkään yli viiden vuoden päähään. Rakennusala kasvaa. Oulun yliopiston imago on korkealla, on siellä säilytettävä ja sekin rima vielä ylitettävä. Vrt Leviäkangas.

Rakennusyhtiö FIRA Oy:n edustaja Jussi Aho otti lähtökohdaksi, että rakentaminen on nyt vallankumouksellisessa murroksessa. Siitäkin syystä on mahtavaa olla Oulussa koulutusta tukevissa juhlissa. Kaiken toiminnan on oltava bisnestä ja sitä joka paikassa verkkoja myöten. Meillä on maali auki koko maailmaan. Käyrät ylös muutosta rakentaen.  Avainsanat ovat tuotanto, palvelu ja niiden muoto. Ketteryyttä niiden toteuttamiseen tarvitaan! Run and bend.  Olemme hyvällä matkalla. Muistakaamme dosentti  Aappo Heikkilää, uuden tieteenalan ortotopologian keksijää ja opettajaa, para-avaruuden ja kosmisen säteilyn ulottuvuuksien tutkijaa.

Muistakaamme myös, että laadullakin on paikkansa. Seminaaripäivän Kalevasta luin, että viimeaikoina havaitut betonirakenteiden kestävyysongelmat on nähty syntyneen seoksen tehokkaan sekoittamisen puutteesta. Kantavuuskäyrien suunta ei ollut siksi oikea.

Infran rakentajia Hyttystiellä. Kuva Mauri Myllylä 2013

Rakenteet, väylät ja vesi ovat insinööriosaamisen kulmakivet. Haastavissa rakennuksissa ja silloissa Suomessa ja maailmalla on arkkitehtien ja insinöörien yhteistyö ollut avainasemassa. Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan professori Rainer Mahlamäki oli Lontoossa esittelemässä viimeistä kilpailutyötään. Virtuaalisessa esitelmässään hän näki sodan jälkeisen ajan arkkitehtuurissa paljon esimerkkejä taiteellisen vakaumuksen ohjaamasta rakenteiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Aarne Ervi ja Aarno Ruusuvuori jäivät mieleeni. Tämän onnellisen perinnön tilalle tuli polyteknillinen perintö.  Pariisin mallit ja Pompidou -keskus. On erinomaista, että koulutusta käynnistetään uudestaan. Nyt on olemassa selvä paikka nähdä yhteistyön tarve ja tehdä sitä. Rakenteellinen tekniikka vaatii pohdintaa uudenlaisista rakenteellisista asioista. Rakennusfysiikkaa tarvitaan, etteivät arvokkaat työmme sorru.

Oululaista siltaosaamista maailmalle vienyt  Esko Järvenpää  kertoi esimerkkejä insinöörien ja arkkitehtien yhteistyöstä ja nokkimisjärjestyksestä. San Fransiscon Golden Gate riippusilta insinöörirakenteena ja sen pylonit ja väritys arkkitehtuurin erikoiskohteena on klassinen esimerkki. Sillan suunnittelu on selkeästi nähtävissä oleva työ ja yhteistyö ja samalla suuri haaste onnistumiselle. Onnistuneesta hankkeesta kumpikin ammattikunta voi ylpeillä. Tekemällä opitaan yhdessä, mutta Insinöörin on oltava täyttänyt 50 vuotta, että hän ymmärtäisi arkkitehtia. Hyvä silta ei ole kallis, laatu voi olla jopa ilmaista. Bisnes-ajattelun läpitunkemassa maailmassa on havaittavissa, että arkkitehtuurin merkitys on kasvussa. On aika rakentaa parempaa.

Miksi sitä ei ulotettaisi siltojen jatkeille ja niihin liittyville teille, kysyi Esko Järvenpää. Arkkitehtuuria tarvitaan etenkin monitoimisilla väylillä, joilla rakenteet seuraavat toisiaan nopealla tempolla. Oulun uuden Poikkimaantien jokisiltaan liittyvät tieosat ovat nyt jotenkin lytyssä, itse silta istuu sulavasti maisemaan.

Eero Lehtipuu kirjoittaa Tie ja Liikenne 4/2017: Onko Suomi tiearkkitehtuurin kehitysmaa? Tien ja muiden liikenneväylien on tavoiteltava harmoniaa ympäröivän maiseman ja tien toiminnallisten ominaisuuksien välillä. Ympäristöllä ja tietekniikalla ei ole ristiriitaa, mutta laadukas tulos edellyttää taitavaa yhteensovitusta eli arkkitehtuuria. Lehtipuun päähuomion kohteena on maisemaan istuva tien tasaus.

Teiden suunnittelua ja korjaamista riittää. Pidän arkipäiväisemmän tie- ja katuarkkitehtuurin esille nostoa Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutukseen ensisijaisempana kuin suurten siltojen arkkitehtuuria.

Väylien ja liikenteen merkitys on Pohjoiselle ja koko Suomelle ratkaisevaa. Pekka Leviäkangas pohti, mitä älykäs liikenne ja älykkäät kulkuneuvot tuovat tullessaan. Konepeltien ja maskien muotoilu eivät muuta auton perusolemusta. Eivätkä edes älykkäät. sisäiset käyttöjärjestelmät sitä tee. Rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan kannalta liikennejärjestelmä perustuu jatkossakin rautatie-, satama-, vesi-, ja tieliikenteeseen ja niiden työnjakoon alueittain ja kohteittain. Lentoliikenne pysyy osaamistalouden kulmakivenä. Jos seutu tai paikkakunta profiloituu tällä tuotantotekijän alueella, se tarvitsee maan sisäiset ja ulkomaiset lentoyhteydet

Merenneito Oulun taidemuseossa Pekka ja Teija Isorättyä.
Teos kysyy, kuinka säilytämme inhimilliset arvomme, kun suunnittelemme
koneita eri tarkoituksiin? Kuva Mauri Myllylä 2017

Robottiauton älykkyyden ja etiikan yhteensovittaminen takkuilee, kertoi Kaleva 19.9.2017. Artikkelin mukaan ihminen, hänen osaamisensa ja käyttäytymisensä pysyvät vielä tärkeässä asemassa robottiautossakin.

Väylä- ja hankekohtainen painottaminen on leimannut tätä toimialaa rakentamisessa ja ehkä koulutuksessakin. Yhteydet Jäämerelle ja uusille kaivoksille puhuttavat pohjoisessa. Aloite kaksoisraiteelle välille Ylivieska-Oulu on pieni laajennus väyläkohtaiseen näkökulmaan. Rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan kannalta ajattelutaso pitäisi nostaa liikennejärjestelmää koskevaksi, sen osien yhteensovittamiseksi ja yhteistoimintaan alueiden muun käytön kanssa.

Yhdyskuntasuunnittelussa arkkitehtuuri on orpo yksinään. Kun rakentaminen ja yhdyskuntatekniikka palaavat takaisin samaan taloon, sen tulisi konkretisoitua koulutuksessa ja tutkimustoiminnassa. Seminaarissa en saanut vielä käsitystä esimerkiksi kaavoituksen ja liikennesuunnittelun koulutuksesta ja opintopoluista. Liikennemuotoina kävely ja pyöräily on nostettu Pariisin ilmastosopimuksen agendalle. Onko teema mukana Oulun yliopiston koulutusuudistuksessa.

The theme Embracing the Complexity of Mobility was included in the program of Aalto University Summer School 15.-19.8.2016. The focus of the Summer School was complexity which is embedded in all modern traffic from behavior to technological interdependence. The theme Biking in Practice was for the first time included in the Summer School program in its social thematic groups. Biking too includes features from human behavior to technological interdependence. Biking is physically simple movement. But biking is the complex traffic mode. It is the demanding part of urban planning. The purpose of my presentation was to indicate that.

Onko terveellinen rakentaminen utopiaa?  Osaammeko kehittää korjaamista nykyisestään? Kokonaisprosessin hallinta on rakennuksen tuottavassa korjaamisessa ja ylläpidossa tärkeää. Prosessin tulokset pitää kytkeä uudisrakentamisen hyödyksi. Kimmo Lylykangas näki, että koulutuksen ja oppimisen on keskityttävä terveellisen rakentamisen prosessiin, käytännön osaamiseen ja kansainvälistymiseen. Siiloutuneessa suunnitteluprosessissa rakentaja tekee puitteet toiminnalle ja niiden käyttäjä vastaa niiden toimivuudesta.

Ennen kuin tehdään rakennuksen purkupäätös, kannattaa tehdä sisäilmaongelman analyysi ja yksilöidä ongelma. Monialainen yhteistyö ongelmaratkaisuissa on  avainasemassa. Korjauskohde ei ole epätäydellinen korjauskohde vaan erilaisten korjauskeinojen soveltamisen kohde. Kokeiluhankkeissa, joissa on ollut terveysosaaminen mukana, on saatu terveyteen ja talouteen kohdistuvia huipputuloksia. Koko talon purkamiselta on vältytty, kertoivat terveysalan asiantuntijat Risto Salin ja Hannu Syrjälä.

Monitieteellinen ajattelutapa on tervetullut muuhunkin kuin sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Liikenteen toimialallakin olisi noteerattava terveysvaikutukset. Kävelyn ja pyöräilyn hyötykustannusten laskentamenettelyä on kehitetty liikenneministeriön ja Helsingin kaupungin toimesta.  Työssä on voitu todeta, että kävelyyn ja pyöräilyyn uhrattu raha tuo kahdeksankertaisen hyödyn ennen kaikkea sen terveyteen ja hyvinvointiin tuomien vaikutusten vuoksi. Asian tutkimista ja todistamista on jatkettava. Avaako Oulun yliopiston rakentamis- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen yhdessä rakentaen -malli portteja terveysvaikutustarkastelulle sisäilmaongelmarakennusten ulkopuolellakin olevaan rakennettuun ympäristöön.

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi -kirjan julkistamistilaisuudessa 20.2.2015 Pyhän Luukkaan kappelissa Oulun yliopistoalueella pohdin, mitä tieteen alaa liikenneviranomaisten taholla marginaaliseksi luonnehdittu liikennemuoto ja siitä kirjoitettu mikrohistoria edustavat. Lapseni epäilivät, kuuluvatko kirjani kasvatusta sivuavat aiheet insinöörin kompetenssiin. Kirjassa esille nostettu hiljainen tieto kuulunee puolestaan elämän koulun oppiaineisiin. Kielitarkistuksessa otsikko -liikenneteologia piti vaihtaa otsikoksi -liikenne ja arvot. Todennäköinen epäselvyys rakennusalan monipuolisesta olemuksesta ja merkityksestä johti opetusministerin päätökseen Oulun yliopiston rakentamistekniikan osaston lakkauttamisesta vuonna 1996.

Soveltuva osa lakkautetusta koulutuksesta on ollut säilytyksessä konetekniikan opintosuunnalla. Opintoesitteen mukaan se on nytkin muutosvaiheessa suora väylä opiskella rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa. Minkälaisiin väyliin, yhteyksiin ja liikennejärjestelmään koulutus tähtää käytännössä? Koulutuksen säilytysaikana, eläkkeellä jo ollessani konetekniikan opintosuunnan opettaja kysyi minulta, voisitko vaikuttaa siihen, ettei suunniteltua kevyen liikenteen väylää rakennettaisi asumista häiritsevänä kiinteistömme ja rannan väliselle alueelle?

Katunäkymä 1969 Oulun taidemuseossa. Ulla Rantanen.  Kuva Mauri Myllylä 2017

Autottomana päivänä 22.9.2017
Mauri Myllylä

Kategoria(t): Jalankulku- ja pyöräliikenne, Kulttuuri, research, Terveys, Yhdyskuntasuunnittelu | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Ruskaretkellä Lapissa 2017


Kotimme Oulussa sijaitsee Pohjantien eli valtatien 4 moottoritieosuuden melualueella. Sen nykyinen meluaitaus ei estä kotirauhan rikkomista 200 metrin päässä olevalla pihallamme. Tien kehittäminen välillä Oulu- Kemi on valtion talouden elvytyksen ykköskohde pohjois-Suomessa. Liikenne lisääntyy eikä vauhtikaan vähene. Alkujaan Oulun ohikulkutienä toteutettu tie on nyt kaupunkiseudun sisäinen pääväylä. Hyvää nelostietä pitkin sen hyvässä syyskunnossa pääsee sujuvasti Inariin asti. Suuntasimme syyskuun ensimmäiseksi viikoksi vaimoni kanssa Saariselän Kiilopäälle patikoimaan ja nauttimaan matkailukeskuksen palveluista

Kevyttä tunturi-ilmaa pyörän kumeihin. Kuva Mauri Myllylä

Suomen Ladun Kiilopään liikuntapalveluiden pääopas Petri Kulha kertoi viikon alkajaisiksi, että kesä ja syksy ovat täynnä mitä monipuolisimpia tapahtumia. Toiminnassa kunnioitetaan UKK-puiston ainutlaatuista luontoa ja tunturiympäristöä sekä sen hallittua käyttöä eräretkeilyn ja ruumiinkunnon hyväksi. Petri Kulha palautti mieleen Kullervo Kemppisen (1921-2012) nimen ja hänen elämäntyönsä Saariselän luonnon ja sen arvostamisen hyväksi. Kullervo Kemppisen Lumikurua pidetään alkuna niin vaelluskirjallisuudelle kuin Lapin vaellusten suosiollekin. Kirja on kirjoitettu vuonna 1958, jolloin Lappi ei ollut sillä tavalla suosittu matkakohde kuin nykyään.

Mistä tunnet sä ystävän, onko oikea sulle hän….Kuva Mauri Myllylä

Kemppinen tajusi sen, mikä vieläkin vetää ihmisiä Lappiin ja mikä saa monet palaamaan uudestaan karun luonnon keskelle. On sanottu, että Kemppinen osasi kuvata Lappia paremmin kuin valokuva: ”Täällä, Saariselän tunturiparatiisissa, minne mukavuutta rakastava ja rappeutuva etelän ihminen harvoin vaivautuu, on vielä säilynyt korpi koskemattomana, sen kauneutta kaipaavan ja ymmärtävän vaeltajan silmiin, korviin ja sieluun nautittavaksi. Nouseepa täällä väkisin paatuneimmankin rintaan kiitos Korkeimmalle siitä, että vielä on ulottuvillamme erämaita, joiden kauneutta ja rauhaa ei tekniikan aikakauden ihmisen käsi ole ehtinyt turmelemaan, että vielä on jäljellä jotain ylvästä ja pyhää, hiljaista ja puhdasta. Täällä arjen ja aherruksen ahdistama ihminen saattaa yllätyksekseen löytää kuonan ja karstan keskeltä parhaan omasta sisimmästä itsestään.”

Liikennekokeilua Nilanpään polulla.  Kuva Mauri Myllylä
”Itselle ostaisin smartimman kulkuvälineen”, sanoi eräs haastateltu

Kiilopäälläkin eletään nykyaikaa. Matkailuväkikin innovoi. Mikä on tämän päivän juttu? Kiilopää tarjoaa nyt yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista teemalenkkiä eli tarinallista lenkkiä kahdella kielellä kaikille. Osalla niistä voi ajaa läskipyörillä mutta oppaan mukaan mieluimmin jarruttelematta, ettei herkkään luontoon syntyisi syviä koloja. Tunturiin nousevalle on tarjolla selässä kannettava soraämpäri teemalenkkien yläosuuden pinnoittamiseksi. Malli omatoimiseen kadunpitoon. Hissitarjouksia Kiilopään huipulle ei ole onneksi vielä hyväksytty.

Poropolun maisemaa. Kuva Mauri Myllylä

Uusi opaskartta lupaa ohjata kulkijan suoraan luonnon syliin ja kurkistamaan kultakaivoksien historiaan. Se näyttää maailman kauneimman Rumakurun ja sen ulkokäymälän.  Poropolulla ja sen tauluissa kerrotaan poron merkityksestä ihmisille. Kiirunapolulla luvataan kuulla teemalinnun narisevaa ääntä. Luulammen taulu kertoo jääkaudesta ja paikan esihistoriallisista ihmisistä. Kaikki hyviä juttuja piirroksin havainnollistettuina. Hyvä näin.

Liikennettä Luulammen polulla. Kuva Mauri Myllylä

Mutta teemalenkeille kannatti lähteä ennen muuta kohtaamaan tämän päivän reippaita ja iloisia ihmisiä, tekemään tuttavuutta heidän kanssaan ja puhumaan vaikka ilmoista ja ilmaston muutoksesta tai vuosisadan syyskuisesta 2017 säästä ilman talvisia voiteluvaikeuksia.

”Kävellessämme emme tee mitään, kävelemme vain. Mutta silloin kun meillä ei ole muuta tehtävää kuin vain kävellä, voimme löytää uudestaan puhtaan olemisen ilon, josta lapsuutemme täyttyi. Niinpä käveleminen, joka keventää kuormaamme ja riuhtaisee meidät irti tekemisen pakkomielteestä, sallii meidän kohdata jälleen lapsuusajan ikuisuuden. ”  Frederic Gross 201

Poropolun portti. Matkailuliikenne sallittu. Hyvää matkaa kaikille!

Oulussa 10.9.2017
Mauri Myllylä

 

 

 

 

Kategoria(t): Jalankulku- ja pyöräliikenne, kirjallisuus, Muut | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Vastamäki ja Suomi 100


 

 

Suomen lippu nousi salkoihin juhannuksena 2017 kylmässä ja epävakaisessa ilmassa. Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta, joka nosti esiin kiitollisuuden ja teki lipun nostosta tavallista juhlavamman. Eino Leinon runokokoelmassa Sata ja yksi laulua on hänen tunnetuin runonsa Hymyilevä Apollo ja sen loppuosassa hänen kiitollisuuden ilmauksensa:

Sua kiitän mä Luojani armollinen, kun annoit sa kodin hyvän,
soit äidin niin hellän ja herttaisen ja taaton niin tarmoa syvän,
kun annoit sa myös pari ystävää ja ne hyvää, en pyydä ma enempää,
ja annoit sa armahan isäinmaan, jota kyntää ja rakastaa.

Olin yhdessä satapäisen sukulaisjoukon kanssa lipun nostossa juhannuksena äitini syntymäkodin pihalla Pälkäneen Luopioisissa, jonka kauniin Kukkian järven saaressa Eino Leino kirjoitti runojaan ollessaan Hella Vuolijoen huvilassa vieroitushoidossa vuonna 1914.

Liikennementorille  tutuimmat Hymyilevän Apollon säkeet liittyvät arkiseen elämäntyöhön ja sen alkuvuoteen.

Kuka tietävi, mistä me tulemme ja missä on matkamme määrä?
Hyvä että me sitäkin tutkimme. Ei tutkimus ole väärä.
Mut yhden me tiedämme varmaan vaan:
Me olemme kerran nyt päällä maan
ja täällä meidän on eläminen, miten taidamme parhaiten.

Kielellisestä ilmauksesta voisi päätellä, että runoilija viittaa Suomessa silloin vielä tuntemattomaan liikennetutkimusmetodiin eli matkojen origin-destination -tutkimukseen, jota käytettiin vuonna 1960 -luvun alussa  amerikkalaisen insinööritoimiston asiantuntemuksella Oulun ensimmäisessä koko kaupungin kattavassa liikennetutkimuksessa. Äitini ja hänen Rauno poikansa olivat koodaamassa tutkimuslomakkeita. Säkeistö ei liene näin proosallinen vaan matka voi olla myös  kuvakieltä.

Juhannusaaton lipunnostopaikka äidin syntymäkodin pihalla kertoo Suomen historiaa ja herättää muistoja sen ihmisistä ja tapahtumista. Vanha säilytetty mökki on itsenäistä Suomea vanhempi. Sen alkuasukkaat ovat olleet Rautajärven ja Kantolan kartanon torppareina tai tämän paikan mäkitupalaisena ennen sen omistamista torpparivapauslain myötävaikutuksesta. Äidin perikunta on mökin nykyinen omistaja ja hoitaa ja käyttää tilaa kesäisin.

Mökki sijaitsee Luopioisten kirkolta Rautajärven kautta Kuhmalahdelle ja Kuhmoisiin  johtavan tieyhteyden poskessa. Tie sai uuden linjauksen mökistä hieman loitommaksi 1970-luvulla Hämeen tiepiirin toimesta. Liikennetekniikka Oy laati tiesuunnitelman. Vanha maantie jäi yksityistieksi mökkiläisten käyttöön. Kunta antoi sille nimeksi Paukkosenraitti sen varressa asuneen seppälegenda Toivo Paukkosen mukaan.  Mökki sijaitsi maantien ensimmäisen pitkähkön mäen päällä ja kyläläiset kutsuivat alueen Vastamäeksi. Liekö sanonnalla ollut myös kuvannollinen merkitys paikalle, jossa oli koettu paljon myös vastoinkäymisiä.

Maantien merkitys oli ennen vanhaankin suuri. Sillä kulkivat ihmiset ja karja, tavarat rattailla sekä asiat ja jutut suusta suuhun. Tie oli ainoa yhteydenpitoverkko ja liiketoiminnan paikka ennen sähköisiä välineitä. ”Sielt` tulee ukkoja kuorminensa ja heillä kiire on matkoillensa…”  Äitini ja oman lapsuuden muistonikin mukaan romaanit ja muut ohikulkijat tankkasivat kulkupelejään hevosia mökin kaivolla ja pitivät meteliä. Koputtivat joskus oveenkin. Mökin entisen asukkaan hurskauteen ja avuliaisuuteen vedoten pyysivät kerran hänen pojaltakin lanttia ja sapuskaa.

Äitini palasi usein muistoissaan vuoteen 1917 ja kansalaissodan aikaan. Hän toisti mieleen painunutta tienäkymää, kun punaiset marssivat Vastamäkeä alaspäin ja pian heidän perässään valkoiset kohti Tamperetta, jossa käytiin yksi sodan merkittävistä taisteluista vuonna 1918.

WP_20170720_13_34_11_Pro 2

Mökin asukkaina on ollut kummankin kansalaisryhmän edustajia.  Kaksi mökin asukkaiden sukulaispoikaa ammuttiin seuraavassa mäessä, jota sanottiin Rankkimäeksi. Petäjiin kolotut ristit hävisivät kun puut lahosivat ja kaadettiin. Muisto jäi ja ystävät pystyttivät muutama vuosi sitten tien reunaan vankemmat teräksiset muistomerkit. Kansan kahtiajako jätti syvän jälkensä suvun sisäiseen kanssakäymiseen.

Ohi kulkeva maantie oli myös äitini koulutie Hämeenlinnaan. Isänsä teuraskuorman päällä tai perässä hän kertoi palanneensa viikonloppumatkalta koulukaupunkiin. Hänellä oli elävä muistikuva siitä kouluaamusta, kun keisari, Suomen suurruhtinas  Nikolain II:n kuvat otettiin alas koulun ja luokkahuoneiden seiniltä vuonna 1917.

Mökkinaapurilla Toivo Paukkosella oli vanha jarruton polkupyörä käytössään. Vastamäen alamäen puolivälissä vaimonsa Alina yritti pysäyttää miehensä ajon onnistumatta. Alina totesi kesken tarinoitansa kuuntelukumppanilleen: ”Siinä se meilän Toivo meni.” Toinen naapuri suutarilegenda Vilhard Lahtinen puolestaan kysyi yllättäen pyörän kanssa mökilleen ilmestyneeltä erakkonaapuriltaan: ”Mitkäs ovat motiivit naapurin neidolla, kun meille ilmestyit?” Polkupyörän särkyminen yhdisti yksinäiset naapurit. Lahtisen kysymyksessä näkyy kansanmiehen kyky käyttää motiivi -sanaa sen kahdessa merkityksessä; saada pyörä liikkumaan ja saada selville sen omistajan tarkoitusperät. ”Kauppa, liikenne ja teollisuus kukoistavat”, julisti yhteiskunnallisesti valveutunut Vilhard Tampereen kuulumisinaan.

Oma matkani ensimmäisellä omalla pyörälläni suuntautui Oulusta Hämeeseen. Punaisen polttomaalatun arvoesineen, Jaguarin käärin junamatkan ajaksi aaltopahveihin, jotka irrotin Orivedellä ajaakseni sieltä Luopioisiin edellä kuvaamani maantietä pitkin sen varressa olevalle äidin syntymäkodille. En uskaltaisi enää ajaa.

Juhannuksen 2017 lipunnostopaikan alla on kahden tien risteys. Kymmenen kilometrin pituinen Haltian paikallistie päättyy siinä maantiehen. Se on silloin tällöin ollut Jyväskylän suurajojen tai Jyväskylän rallin Haltian erikoiskoetien päätepiste. Sellaiseksi se on kelpuutettu mutkaisuutensa ja hyviksi hyppyreiksi soveltuvien mäennyppylöiden vuoksi. Tämä päätepiste on taas alkupiste huonokuntoiselle maantielle, jonka Juha Sipilän hallitus on esittänyt Suomen talouden elvytyskohteeksi 2016-2017. Kaikkia teitä on tarvittu.

Suomi 100 juhlavuodesta ja sen vuosien tapahtumista ei voi tehdä perinnettä. Juhlavuosi saattaa innostaa paneutumaan omaan historiaan ja kertomaan sen tapahtumista tarkemmin uuden sukupolven edustajille.” Tarttis tehdä jotain”, sanoi presidentti  Mauno Koivisto eläessään. ”Palataan asiaan”, sanoi Martti Myllylä lipunnoston jälkeen.

Luopioisissa 2.7.2017

Mauri Myllylä

 

Kategoria(t): Inhimillinen elämä, matka ja tie, Muut, sota ja rauha, Suomi | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Rotuaari 30 vuotta


 

Oulun keskustan kävelykatu täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kun Rotuaari täytti 20 vuotta tallensin muistoja 5.8.2007 otsikolla Ilmaston muutos ja Rotuaari. Perustelin otsikon valintaa ympäristön näkökulmasta: ”Liikenne on merkittävä ympäristön kuormittaja. Omilla liikkumistottumuksillamme voimme vaikuttaa ilmastonmuutosta kiihdyttävien hiilidioksidipäästöjen sekä energiankulutuksen määrään.” Samalla ajattelin vertauskuvallisesti sitä ilmapiirin muutosta ja kävelykatuun suhtautumisen muutosta, jonka Oulun kävelykatuhanke oli kokenut. Otsikossa oli kaksi kiistanalaista sanaa tai asiaa, mikä on vaikuttanut lukijoiden mielessä ristiriitaa. Se oli epämiellyttävä totuus. Tässä muistelussa Rotuaarin historia on kytketty erilaiseen kokonaisuuteen.

Kävelykatu on filosofian tuote.

Kävelyn historia on ihmiskunnan historian ikäinen. Kävely ja kävelyn filosofia koskettavat myös autoistuneen ajan ihmisiä. Kävely on muutakin kuin marginaalinen liikennemuoto.  Kävely voidaan nostaa korkealle jalustalle ihmisen henkisen elämän ajattelutilana. Kirjailijan Pa­rii­sin yli­opis­ton fi­lo­so­fian pro­fes­so­ri Frédéric Gros`n mukaan käveleminen on ihmisen perustoiminto, joka yhdistää ruumiin liikkeen ajattelun liikkeeseen. Kävelyn ja pyöräilyn nimeäminen viisaan liikkumisen muodoiksi on hyvin perusteltua

Gros`n mukaan kävelyretken salaisuus on mielen joutilaisuus, joka on harvinaista puuhakkaassa ja huomiokeskeisessä, omien päähänpinttymiemme kahlehtimassa elämässämme. Joutilaisuus on rentouden ja aktiivisuuden harvinainen yhtymä, joka  lumoaa mielen kävelyllä. Kävelyn mahdollistama rentoutunut liikkumisen tila ja lähimaiseman havainnointi aktivoivat intuitiivista ajattelua. Kävelyn tiedetään aktivoivan molempia aivopuoliskoja. Tämä lähtökohta takaa hyvän asetelman kävellen ajattelulle.

Liikkujat haluavat kokea esteettisiä näköaloja, mikä saa heidät uudelleen kävelemään merkittävissä paikoissa kuten kaupunkien keskustoissa. Merkittävimmät omat ajatukseni ja päätökset niiden eteenpäin viemisestä ovat syntyneet kävellen tai polkupyörän selässä asukkaan tai turistin asemaan heittäytyneenä. Euroopan kaupunkien kävelykadut ovat olleet niissä vieraillessani ensisijainen havainnointikohde. Kävelykatu on kävelyfilosofian tuote.

Voiko kävelykatua kokeilla?

Oulun kävelykadun historia on puolet Itsenäisyytemme ajan historiasta. Pieni lapsi ottaa ensiaskeleensa horjuen ikään kuin kokeilemalla selviämistään ja pystyssä pysymistään. Oulun kävelykadun synnyttäminen oli myös haparointia. Lähdettiin liikkeelle kokeilulla tasan 50 vuotta sitten. Kävelykatu Rotuaarin vihkimisestä käyttöönsä on kulunut vuonna 2017  30 vuotta. Oulussa tehtiin viranomaisaloite kävelykadun puolesta 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. Kiistanalaisen kävelykadun toteuttamiseen pyrkivää toimintaa ja suunnittelua  kuvattiin 30-vuotiseksi sodaksi.  Rotuaari edustaa Suomen kaupunkisuunnittelun historiaa ja sopii olla esillä itsenäisyytemme juhlavuonna Suomi 100 ja sen tapahtumana. Uusi sukupolvi tallaa Rotuaaria tänään ajattelematta sen historiaa rasitteena.

Kävelyalueen ensimmäinen laajennus oli yhteys Kirkkokadulta Kauppatorille.
Rotuaarin alkuvuosien katutoimintaa ideoi ja toteutti ”keskikaupunginjohtaja” Hemmo Kuuranhalla. Kuva Mauri Myllylä 2016

Autoliikenteeltä rauhoitettu alue on laajentunut vaatimattomasta tiernarististä  usean korttelin suuruiseksi alueeksi ja alueella vallitsee tällä hetkellä rauha tai välistä jopa hiljaisuus.  Rotuaarin historian valossa siinä mukana olleella on syytä tyytyväisyyteen. Rotuaari on oleellinen osa kaupunkiamme ja sen elämää sekin osa, josta ensin vihoteltiin ja purnattiin.

Nykyaikaisen kaupunkiliikenteen suunnittelun alkuaikoina järjestettiin liikennekokeiluja, kun otettiin käyttöön uusia liikennejärjestelyjä ja rakennusmateriaaleja. Ajateltiin, että kokeilusta on helppo palata vanhaan käytäntöön. Liikennelainsäädäntö ei sisältänyt erilaisia liikennemuotoja palvelevia katutyyppejä. Ministeriö ylimpänä liikenneviranomaisena suositteli kokeiluja. Liikennemerkkejäkin suunniteltiin ja asetettiin kokeilutarkoituksessa. Oulun kävelykatu oli yksi kokeilun kohde. Keskeneräisellä kävelykadulla ei voida saada aikaiseksi haluttua vaikutelmaa eikä synnytettyä haluttua toimintaa. Kävelykatu on huono kokeilun kohde ja kokeilu ylipäänsä liikennejärjestelyihin soveltumaton toimintamalli. Se kuvaa toimijoiden osaamattomuutta, epätietoisuutta ja rohkeuden puutetta.

Oulun kokeilun valitettavin vaikutus oli kävelykatuajatuksen leimautuminen kielteisellä tavalla. Tästä johtuva kävelykatujen Suomeen tulon viive on sanottu Oulun syyksi. Nyt kävelykatujen suunnittelijat ja heidän tietokonemallinsa tuottavat kävelykadun virtuaalisesti ja niin havainnollisesti, että se korvaa kokeilumenettelyn vanhanaikaisena. Vaiheittain rakentamisen malli on järkevä ja on toiminut sittemmin myös Rotuaarin laajentamisen ja jatkuvan kehittämisen konseptina. Oppi kävelykadustakin saadaan kantapään kautta.

Minkälaista osaamista nyt tarvitaan?

Kävelykatujen edistäminen on muidenkin ammattikuntien kuin filosofien työtä. Oulun Rotuaarin ensimmäisen vaiheen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat kaupungin rakennusvirasto ja Arkkitehtitoimisto Seppo Valjus. Koulutusta ja kokemusta oli silloin vielä niukasti saatavilla tai ostettavissa.

Kunnallistekniikan yhdistys ryhtyi vuonna 1989 palkitsemaan hyviä kunnallisteknisiä saavutuksia Oulun kaupungin edustajan aloitteesta. Yhdistys palkitsi ensimmäiseksi Oulun kävelykadun vuoden 1989 kunnallisteknisenä saavutuksena. Palkitsemista voi perustella kuten F. E. Sillanpään Nobel –palkintoa sodan aikana myötätunnon osoituksena koko kärsivälle kansalle ja kannustimena muille. Sellaisena se toimikin. ”Teemme Oulun nokittavan kävelykadun”, sanoi Jyväskylän kaupunginjohtaja  A.Vielma. Näin myös kävi.

Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen sai Rotuvaarin arvonimen vuonna 2012 Rotuaarin täyttäessä 25 vuotta ansioistaan Oulun kaupunginjohtajana liikekeskustan hyväksi. Kuva Mauri Myllylä 2012

Kuntatekniikan saavutus 2017 -palkinnon sai Vantaan Tikkurilantori. Tuomariston mukaan alue on pystytty luomaan vetovoimaiseksi ja omaleimaiseksi kokonaisuudeksi yhdistäen kulttuuria ja taidetta suomalaiseen luonnonmateriaaliin. Harmaa graniittikiveys on Korpilahden mustaa graniittia. Paikallisen kotiseutuneuvoksen Lauri Leppäsen kaiverretut tekstit sekä Vesipeili-allas muodostavat luonnon kolmiyhteyden sitä käyttäviin ihmisiin pelkistetyllä ja rikkaalla tavalla. Tuomaristo toivoo muidenkin kuntien ja kaupunkien ottavan yhä enemmän huomioon taiteen kuulumisen rakennettuun ympäristöön.

Rotuaaria on myös paranneltu ja ehostettu viime vuosina ansiokkaasti. Arkkitehtien ja insinöörien ohella työryhmiin ovat tulleet mukaan arvostetut maisema- ja vihersuunnittelijat, teolliset muotoilijat, valaistusasiantuntijat jne. Kaikkien kädenjälki on arvokas. Sokos-aukio oli vielä vuonna 1986 Oulun tärkein parkkipaikka. Sen jälkeen kävelykaduksi muutetulle alueelle syntyi kaupungin keskeinen sydän esiintymislavoineen sekä Rotuaarin Pallo kaupungin ja keskustan liike-elämän yhteistyön muistomerkiksi. Vuonna 2016 kaupungin ja liike-elämän yhteistyön uudeksi muistomerkiksi suljettiin Isokadun keskeinen osa lasiseinin ja -katoin uuden  tavaratalon sisäänkäyntitilaksi ja houkuttelevaksi oleskelutilaksi, josta ei synny halua siirtyä kävellen eteenpäin.

Keskustan toiminnat elinvoimana

Kävelykadun perusfunktion pitäisi olla edelleenkin liikkuminen paikasta tai kaupasta toiseen tai kadun päästä päähän. Ulkomailla liikkuessani olen kyllä kävelykadun löydettyäni itse istahtanut ja seurannut ihmisten liikkumista ja tehnyt heistä havaintoja. Oulun kävelyalueella ja Kauppatorilla on nykyisin paljon ravitsemuspalveluja ja niille kadulle nostettuja ja kauniilla ilmalla ihmisistä täysiä aitauksia. Hyvä on, jos ne palvelevat mielen joutilaisuutta ja aktivoivat intuitiivista ajattelua, josta kävelyn filosofiaa ylistänyt F. Gros puhuu.

Suomen 25 kaupunkia seuraa keskustojensa elinvoimaa elinvoimaluvulla. Viimeisen 2017 tehdyn mittauksen mukaan ylivoimaisesti elinvoimaisin keskusta, elinvoimaluku 6,146, on 16 000 asukkaan Pietarsaaressa. Kävelykatu on myös Pietarsaaren keskustan ydin. Sen liiketoiminnoista kerrotaan, että ne ovat ottaneet tai saaneet vaikutteita Ruotsin kaupungeista. Kaupungissa ymmärretään kivijalkakauppojen merkitys elinvoiman antajana ja suurten markettien vaikutus sen vähentäjänä. Kuumia eli lauantaisinkin auki olevia yrityksiä on keskustassa paljon ja tyhjiä liiketiloja vähän. Paradoksaalista on, että elinvoimaisimmassa keskustassa vasta rakennettu Toriparkki on vajaakäytössä ja pyrkii hoitamaan talouttaan alennusmyyntiin turvautuen.

Vertailuryhmässä Oulun keskustan elinvoimaluku on toiseksi huonoin eli 1.707.  Tutkijain mukaan Oulun keskustassa lauantaisin palvelevien yritysten määrä vaikuttaa vähäiseltä.  Kuntaliitoksen vanhat kuntakeskukset ja keskustan ulkopuoliset kauppakeskukset vievät Oulussa osan ostokysynnästä. Tutkijain mielestä keskusta-alueella on ollut patoutunutta lisärakentamistarvetta keskitetyn pysäköintilaitoksen, Kivisydämen, rakentamispäätökseen asti. Vaikutuksensa pieneen elinvoimalukuun lienee keskustan voimakkaalla rakentumisella viime vuosina. Uutta liiketilaa on syntynyt merkittävästi ja samalla tyhjiä ja remontissa olevia liiketiloja on melko paljon. Tyhjien tilojen synnyttäminen uusia tiloja investoimalla rokottaa laskennallista elinvoimalukua ja elinvoimaa todellisuudessakin.

Kivijalkatiloja esiintyy Oulussa paljon ruutukaava-alueella kuten Heinäpäässä. Osa näistä on elävän keskustan ulkopuolella, eivätkä vaikuta elinvoimalukuun. Katutapahtumilla oli alkuvuosina suuri merkitys Rotuaarin elinvoimalle. Oulun kaupunki pyrkii lisäämään keskustan elinvoimaa sen ja viereisten alueiden asukaslukua kasvattamalla sekä erilaisilla imagohankkeilla. Suuremmissa kaupungeissa keskustan elinvoimaan vaikuttaa enemmän sinne väkeä syöttävä tehokas joukkoliikenneväline.

Katutilan merkitys

Kaupungit ja niiden suunnittelijat kilpailevat nyt katu- ja ympäristötuotteiden  näyttävyydellä ja imagolla.

Voidaan ajatella, että elinvoimaluku jää alhaiseksi myös suhteessa keskustan hyväksi tehtyihin katuteknillisiin panostuksiin.  Kaunis katupinta hienoine kadunkalusteineen ja kävelyalueen alle autolla pääsy eivät ole tae keskustan elinvoiman syntymiselle yksin niiden myötävaikutuksesta. Oulussa on tällä hetkellä laaja, upea ja teknisesti korkeatasoinen kävelykeskusta. Sen takana on osaamista ja yhteinen tahtotila sen tekemisen puolesta. Rotuaarin suunnittelun ja syntymisen aikoihin sellaiseen tilanteeseen ei voinut vielä uskoa. Nyt meillä on jo katulämmityskin ja katettua kävelykatua, Rotuaarin synnyttämiseksi piti lämmittää keskustan ja sen suunnittelun tärkeyttä.

Paras on hyvän vihollinen, on yksi epämiellyttävä totuus. Hyväkin ympäristö palautuu sen näköiseksi kuin me itse olemme. Purukumit puhuvat ja kaljatölkit kuuluvat ja jättävät jälkensä. Demokratiaan kuuluu kuulla kadun käyttäjiäkin. Hekin haluavat antaa omat puumerkkinsä.

Rotuaarin historiaa kirjoitettaessa on jouduttu kysymään, onko yleisesti vastustetun asian edistäminen ollenkaan demokraattista?

Oulussa 18.6.2017

Mauri Myllylä

 

 

 

 

Kategoria(t): Inhimillinen elämä, Jalankulku- ja pyöräliikenne, Keskusta | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

100 Pyöräilytekoa


Suomen 100-vuotisjuhlaa vietetään myös pyöräillen. Yksilö, kaveriporukka, järjestö, kunta, yritys tai työyhteisö voi osallistua 100 Pyöräilytekoa -kampanjaan. Siihen voi osallistua tekemällä itse valitsemia pyöräilytekoja ja kertomalla niistä Twitterissä tai Instagramissa tunnisteella #100pyöräilytekoa. Pyöräilytekoja voi kirjata myös kampanjan Facebook-sivuille. Toteutettuja pyöräilytekoja nostetaan esiin 100 Pyöräilytekoa -sivulle http://100pyorailytekoa.fi/. Parhaat teot palkitaan! Kampanjan järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ja Pyöräliitto. https://www.facebook.com/100pyorailytekoa/

img_0001-2

Juhlavuoden kampanjan järjestäjät korostavat, mitä minä tai meidän porukka voi tehdä pyöräilytekoina  isänmaansa hyväksi. Teot eivät ole pelkästään uudenvuoden- tai uuden vuosisadan lupauksia. Luvataan, että myös toteutettuja pyöräilytekoja nostetaan esiin. Kun oman ikäluokkani veteraaneilla  visiot eivät yllä  pitkälle eteenpäin, saa luvalla katsoa myös taaksepäin. Mitä tulikaan tehtyä?

Varhemmin tämän vuosisadan alussa laadittiin julkisen vallan toimesta  kävelyn ja pyöräilyn strategioita ja kehittämisohjelmia kattavine toimenpideluetteloineen. Olin työssä mukana. Toimenpiteet olivat teknillisiä toimenpiteitä painottavia. Liikennepolitiikka kuului autoliikenteen suunnitteluun. Yleensä toimenpiteitä valmistelevat eivät olleet itse vastuussa niiden toteuttamisesta ja siksi tärkeä osa toimenpiteen sisällöstä oli kertoa, mikä on vastuutaho. Yritettiin käskyttää muita. Kävelyä ja pyöräilyä ei ole osattu eikä aina haluttu käsitellä osana muuta yhdyskuntasuunnittelua eikä osana muuta liikennesuunnittelua. Omavastuu on outo näkökulma.

100 pyöräilytekoa kampanjassa mahdollisuudet ovat auki. Ensimmäisenä tulee lähinnä mieleen, miten enemmän saataisiin ihmisiä pyörän selkään arjen ja vapaa-ajan matkoillaan ja kannustamaan muita samaan. Työssä oloaikana vuosina 1961-1998 ajoin polkupyörällä  ehkä 100 edestakaista työmatkaa puolessa vuodessa. Eläkkeellä oloni aikana vuosina 1999-2015 kirjoitin ehkä 100 artikkelia ja 500 kirjasivua kävelyn ja pyöräilyn puolesta.

Työelämäni pituus on 55 vuotta eli noin puolet Itsenäisen Suomen iästä. Se sisältää tekemisiä ja tekemättä jäämisiä. Kaikista niistä voi nyt tehdä kertomusta. Suomen juhlavuodeksi on 2.8.2017 Montrealissa  julkistettu kirjani  Biking in Practice. Ideas and acts to promote walking and cycling. Kirjassa kerron, miten erilaisissa tehtävissä toimien on minulla ollut mahdollista vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Kirjan olen voinut kirjoittaa omissa nimissäni. Monia kevyen liikenteen suunnitelmiakin olen nimikirjoituksellani hyväksynyt. Kaikkea sitä tekemistä ja vaikuttamista, josta kirjassa kerrotaan ei voi tekijänoikeudella omistaa. Kuvien ottajiltakin on lupa kysyttävä. Se on ollut yhdessä tekemistä, jota juhlavuoden ohjelma perään kuuluuttaa.

Oma pyöräilytekoni  on kirjoittamani kirja pyöräilyn arvostuksen puolesta.  Sen kustannuksista olen myös vastannut yksin. Kirjoja on painettu 400 kappaletta eli 400 tekoa pyöräilyn hyväksi. Haastan 400 kaveriani mukaan avaamaan kirjan ja sen sisällön käyttöönsä ja pyöräilijöiden hyväksi.

8.2.2017  Mauri Myllylä

Kategoria(t): Polkupyöräliikenne, Kestävä kehitys | Avainsanat: , , , | Kommentoi