Susiteetista kaupungintaloksi


Oulun kaupungintalon esihistoriaa

Oulun kaupungin hallinnollisten toimitilojen historiassa kuvastuu kaupungin muukin elämä sen perustamisesta lähtien. Seuraavassa on tekemäni lyhennelmä nykyisen kaupungintalon syntyhistoriasta vuonna 1882 tapahtuneesta Oulun palon ajasta alkaen. Teksti pohjautuu Kustaa Hautalan kirjoittamaan Oulun kaupungin historiaan 1856 – 1918. Kaupungin virastotoiminta näkyy siinä ikään kuin kaupungin juhlapuolen ja seuraelämän kylkiäisenä.

Oluttehtailija, kellarimestari C.W. Westerlund oli monitoimimies, taitava liikemies, raatimies ja huutokauppamestari. Hän vaikutti Oulun asioihin vuosina 1860 -1880. Westerlundin jälkeläisistä Arto Westerlund ja Anna-Riitta Nylander olivat luokkatovereitani. Molemmat jo edesmenneitä, Arto kuoli maaliskuussa 2020. Westerlundit ovat olleet pitkään vaikuttamassa Oulu historiassa. Me Raksilan asukkaat katsoimme näitä keskikaupunkilaisia arvostavasti ylöspäin.

Oulun kaupungintalo. Entinen Seurahuone Kuva Mauri Myllylä 2012

Seurahuone ennen vuoden 1882 kaupungin paloa

Oulun kaupungin historia kertoo, että C.W. Westerlund halusi luopua taloudellisesti raskaasta Seurahuoneen pitämisestä. Hän pyrki rajoittamaan seurahuoneen luovuttamista yleisiin juhliin ja huvitilaisuuksiin kustannussyistä. Hänen mielestään yleisen juhlahuoneiston pitäminen kuuluu kaupungille. Hän tarjosi taloaan kaupungille ostettavaksi. Talo oli huonossa kunnossa. Valtuutetut tunsivat vastenmielisyyttä ajatukseen, että kaupungintalossa olisi kapakka.

Kun juhlahuoneiston puute tuntui kaupungissa kipeänä, syntyi vuonna 1877 Oulun Seurahuone Oy. Osakkaissa oli paljon nimeltään ruotsinkielisiä kauppiaita, joskin enemmistö virkamiehiä eikä  yhtään käsityöläistä mukana. Seurahuone Oy hankki raatimies Westerlundilta kiinteistön velkoineen. Kiinteistö sijaitsi nykyisen kaupungintalon tontilla sen Kaupunginojan puoleisella sivustalla. Kiinteistö peruskorjattiin ja sen tiloja vuokrattiin Adolfina Ståhlbergille seurusteluklubin pitoa ja myös työväenluokan tilaisuuksia varten.  Seurahuoneyhtiö sai neljänä iltana vuodessa käyttää tiloja julkisiin huveihin tulojen hankkimiseksi itselleen. Kaupunki asetteli samaan aikaan komiteoita kaupungintalon rakentamiseksi. Valtuusto hyväksyi vuonna 1877 yhdet kaupungintalon piirustukset, jotka jäivät toteuttamatta.

Seurahuoneen uudelleen rakentaminen.

Oulun suuri tulipalo raivosi marraskuun yönä 1882 ja tuhosi Seurahuoneen naapuritaloineen. Johtokunta ryhtyi suunnittelemaan paikalle ajanmukaisempaa, kivistä ja kalliimpaa rakennusta. Viereinen Ravanderin tontti lunastettiin mukaan tarkoitusta varten. Yhtiön varat olivat 100 000 mk ja riittämättömät rakennustöiden aloittamiseen. Tämän vuoksi päätettiin pyytää 100 000 – 150 000 mk lainaa niistä varoista, jotka keisari oli asettanut jälleenrakennuksessa käytettäväksi.

Tehdyn yleissuunnitelman mukaan taloon tuli saada 300 hengelle juhlasali, jossa voitaisiin pitää myös teatterinäytäntöjä. Matkustavaisia varten taloon suunniteltiin 20 – 25 huonetta sekä niitä ja yleisiä tarpeita varten kellarin ravintolatila siihen liittyvine kokous-, seurustelu ym. palveluineen. Suunnittelu päätettiin antaa tunnetuille arkkitehdeille Th.  Decker ja C. T. Höijer.

Vuoden 1884 kesällä kaupunki tuli mukaan uutta Seurahuonetta rakentamaan. Kaupungin hanke kaupungintalon sijoittamiseen Franzenin puiston äärelle oli valtuuston äänestyksissä kaatunut tarjotun tontin hintaan.

Kaupungin valiokunta arvioi, että talo maksaisi 250 000 – 300 000 mk. Valiokunta ehdotti, että kaupunki rupeaisi osakkaaksi 160 000 – 170 000 markan pääomalla uudelleen muodostettavaan Seurahuoneosakeyhtiöön edistääkseen sekä ajanmukaisen kaupungin hotellin että oman talon rakentamista kaupungin virastoja varten. Tarvittavat varat hankittaisiin siten, että tähän tarkoitukseen määrättäisiin viinanpolttorahasto tai kaupungin myllyn myyntihinta. Valtuusto arvosteli ehdotusta ankarasti. Valtuutettu Borg katsoi, ettei kaupungille ole siunaukseksi esivallan sijoittaminen saman katon alle julkisen kapakan kanssa.

Kaupunki luopui tavoitteestaan saada kaikki virastonsa saman katon alle liiallisen kalliina ja siirsi kaupungintalohankkeen myöhempään ajankohtaan. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Seurahuone Oy:n osakkaaksi menon 75 000 markan summalla ja ehdolla, että kaupunki saa käyttää Seurahuoneen juhlasalia ilman maksua. Kun kaupungin viinanpolttimo oli myyty vuonna 1884 ja sen kauppasumma valtuuston päätöksen mukaisesti erikoisrahastoitu, oli vaihtoehtona ottaa laina osakepääomaa varten. Valtuusto arvosteli lainan ottoa epäterveenä talouden pitona ja päätti, että rahoitukseen käytetään 67 000 mk viinanpolttimon myyntirahoja, koiranverorahastosta 2 000 mk ja lainaa 6 000 mk.

Historian kirjoittajan mielestä tehdyn päätöksen ymmärtää parhaiten, kun ottaa huomioon, että juhlasalin saanti Ouluun oli sillä kertaa kaupungin suurin ongelma. Rautatietä rakennettiin kovaa vauhtia kohti Oulua ja kaupungin oli järjestettävä suuret juhlat juhlajunan saavuttua. Oli syötettävä ja juotettava satoja juhlavieraita ja tämä kaikki vaati suuria juhlatiloja. Lisäksi läänin kuvernööri oli patistellut kirjelmillään teatteritalon rakentamista. Ilman silloista rautatien tuloa Ouluun kaupungintalon historia kirjoitettaisiin nyt toisin, todetaan Oulun kaupungin historiassa..

Seurahuone Oy:n kokouksessa elokuussa 1884 oli esillä kaupungin tulo hankkeeseen ja samalla myös talon arkkitehtisuunnittelun käynnistäminen muuttuneella omistuspohjalla. Läsnä olevat eivät muistaneet Deckerin eikä Höijerin nimeä, ja tehtävään päätettiin kutsua se arkkitehti, joka oli laatinut piirustukset Porin teatteritaloa varten. Kyseessä oli arkkitehti J. E. Stenberg.

Kuvernööri teki päätöksen kolmikerroksisen kivitalon rakentamisesta hotellia varten 8.4.1885. Tällä päätöksellä syntyi yksi Oulun arkkitehtoonisesti arvokkaimmista rakennuksista renessanssipalatsin kaltainen rakennus. Siinä löytää vaikutteita Rooman Palazzo Farnesesta, Firenzen Palazzo Pittistä ja Venetsian Pyhän Markuksen kirjastosta. Jotkin koristeetkin ovat tuontitavaraa. Seurahuone on uusromantiikan ajan edustavin luomus Oulussa. Siinä on onnellisesti vältetty aikakauden makusuunnalle ominainen liiallinen prameus, toteaa Salme Vehvilä Oulun historiassa.

Rakennus tuli sisustamisineen ja koristeluineen maksamaan 393 520 mk eli kustannusarviot ylittyivät selvästi. Yhtiö ei saanut niin suurta apua keisarin jälleenrakennusrahastosta, kuin se oli anonut. Valtuuston myönsi lisää kaupungin avustusta 45 000 mk aikaisemmin myönnetyn 75 000 mk:n lisäksi. Eräät kauppiaat valittivat kiusantekomielessä senaattiin kustannusten ylittymisestä, mutta valitus hylättiin.

Seurahuone hotellina ja ravintolana

Kaiku -lehti arvosteli ankarasti Seurahuoneen toimintaa. Seurahuoneyhtiön oli pidettävä asukkaitten sivistyneelle osalle huoneistoa juhlia ja huvitilaisuuksia varten ja matkustaville siistejä ja tilavia huoneistoja. Toisaalta talon alakerran ravintolassa sivistymättömäin rahat kelpasivat yhtä hyvin kuin sivistyneitten.  Ravintolan johdossa toimivat tunnetut alan ammattilaiset ja joiden työura ja pätevyys oli Tukholmassa ja Ameriikassa hankittua.

Hotellin tuloissa merkitsivät paljon ravintoloitsijain maksamat vuokrarahat, joiden hankinnassa alkoholipitoisten juomien anniskelulla oli merkittävä osuus. Valtion alkoholin myyntiin kohdistuneet rajoitukset kieltolain aikaan ja muulloinkin vaikeuttivat tulonmuodostumista ja vuokran maksua. Kaupunki oli välikädessä. Asetusten mukaan se oli vastuussa, että paikkakunnalla on määrätty määrä huoneita tarjolla matkustavaisille. Kaupunki joutui omasta pussistaan hyvittämään tappiollista ravintolatoimintaa.

Oulun kaupungin virastotalo 1894 – 1918. Kuva Mauri Myllylä 2005

Kaupunki hankkii itselleen virastotalon.

Kaupunki oli siis Seurahuoneen osakkaana mukana liiketoiminnassa matkailun, ravintolapalveluiden ja vapaa-ajan vieton toimialalla samalla, kun sen kasvava hallintokoneisto kiersi mierolaisena ilman kiinteää kotipaikkaa. Sillä kertaa jappasu päättyi vuonna 1892, kun kaupunki päätti rakentaa kaupungintalon Torikadun varteen vastapäätä Seurahuonetta kauppias Granbergin tontille. Piirustukset taloa varten teki arkkitehtitoimisto Gran, Hedman, Wasastjerna. Näin Oulu sai kaupungintalon 72 vuoden kuluttua sen Pokkitörmällä vuonna 1822 palaneen edeltäjän tilalle.

Vuoden 1918 tienoilla tultiin tilanteeseen, etteivät kaupungintalon tilat riittäneet enää kaupungin tarpeisiin. Katseet kääntyivät naapurissa olevan Seurahuoneen puolelle. Kaupungin johtomiesten keskuudessa ei aluksi ollut selvyyttä, miten oli Seurahuoneen suhteen meneteltävä. Kaupunki hankki ehdottoman isäntävallan johtokuntaan, joka sitten päätti luovuttaa kaupungille sen osake-enemmistön mukaisen edustuksen johtokuntaan. Näin muuttunut johtokunta hankki Seurahuoneen kaupungin haltuun huutokaupalla. Osakkeiden lunastaminen ei ollut mahdollista, koska ne olivat levinneet laajalle alueelle ja tavoittamattomiin. Huutokaupassa oli vain yksi huutaja Oulun kaupunki. Samalla myös kaupunkilaisten Susiteettina (society) tuntema Seurahuone Oy lopetti toimintansa.

Bertel Jungin kadun avajaisjuhla kaupungintalolla 1999. Kuva Mauri Myllylä

Kaupungintalolla 1961 – 1978

Hyppään kaupungintalon historiasta omiin kokemuksiini kaupungintalossa vuosina 1961-1978. Viereisessä Torikadun varressa olevassa vanhassa kaupungintalossa oli näinä vuosina Oulun yliopiston rakennustekniikan opetustiloja, jotka tulivat tutuiksi sillanrakennuksen assistentin tehtävissäni virka-ajan jälkeen.

Eino J. Leino lopetti vuonna 1961  kaupunginjohtajan kautensa ja Arvo Heino aloitti. Kaupungintalo toimi nyt virastotalona. Juhlasali aputiloineen oli  vuosina 1940 -1972 kaupungin teatterin käytössä näytöksiä ja niiden harjoittelua varten. Ravintolaa ja sen ongelmia ei enää ollut. Kellarissa oli nyt Marttalan työmaaruokala.  

Työpaikkahaastatteluni oli Kuntien talolla Helsingissä apulaiskaupunginjohtaja Pentti Huttusen vierailun yhteydessä. Haastatteluun kuului vain yksi kysymys: ”Onko alkoholi ongelma?” Vastasin, ettei ole. Jäljestäpäin asiasta kertoessani on minun todettu käsittäneen kysymyksen väärin ja antaneen siten väärän vastauksen.

Teatterin siirryttyä Vänmannin saareen juhlasalia käytettiin sen alkuperäiseen tarkoitukseensa juhlatilana. Liikennehankkeetkin pääsivät silloin tällöin juhlan kohteeksi. Mieleen tulevat Tulliväylän ja Autosaaren pysäköintitalon avajaiset sekä Kiertotien eli nykyisen Bertel Jungin kadun avajaiset eläkkeellä jo ollessani vuonna 1999. Rotuaaria ja pyöräteitä ei juhlittu.

Koronapandemiaa edeltävän ajan tärkein liikennehanke on ollut Suomiradan kehittäminen ja siinä kaksoisraiteen rakentaminen Ylivieskasta Ouluun. Olisi hienoa, jos arvokkaassa juhlasalissa  Oulun rataa asemineen ja muitakin liikennejärjestelyjä juhlittaisiin jatkossakin. 

Kaupungin organisaation kasvaessa kaupungintalon huonetilat jäivät suurelta osin keskushallinnon ja päättävien elimien käyttöön. Rakennusviraston alta poistuminen kaupungintalolta Rakkiin Uusikatu 26 tapahtui vuonna 1978 kaupunginjohtajien määrän ja heidän huonetarpeensa kasvaessa. Oma tilava työhuoneeni oli toisessa kerroksessa Kaupunginojan puolella entisen Westerlundin seurahuonekiinteistön kohdalla. Tätä paikkaa johtoporras persosi.

Eräänä työpäivänä koin henkilökohtaisen ongelmani päänsärkykohtauksen keskellä työpäivää. Päätin pysyä työmaalla, ottaa särkytabletit, lukita oven ja panna työn viereen lattialle maata. Ilmoitin asiasta piirustussalin väelleni, joiden hallussa oli huoneeni vara-avain. Hetken kuluttua oveen koputettiin ja pyrittiin sisään. Kun ovea ei avattu, kysyjät menivät piirustussalin puolelle ja pyysivät avainta. Työtoverini kertoivat jälkeenpäin, että P. I. oli ryhtynyt aktiivisesti ja näyttävästi avainta etsimään tuntien tilanteen vakavuuden. Jonkin ajan etsittyään hän oli todennut: ”Kuulkaa nyt kaupunginjohtajat sitä avainta ei nyt kerta kaikkiaan löydy!” Pelastuin häpeältä ja vaikeasti selitettävästä tilanteesta.

Tämän työhuoneen ikkunan edustalle päästyään 17.4.2020 Petrus Schroderus otti poliisilakin pois päästään ja lauloi koronamaailman lohdutukseksi Konstantin Vansenkinin laulua ja sen seuraavat Pauli Salosen suomentamat säkeet

Jäänyt on päivän työ.
Ilta varjoja tielleni sulkee.
Kaupungin sydän lyö.
Valot laineille siltoja piirtää.

Rakastan elämää….

Pikisaaren kävely- ja pyöräilysilta. Kuva Mauri Myllylä 2018

Kaupungintalo vuonna 2020.

Oulun kaupungintalolla on vuonna 2020  jälleen remontti ja muutosvaihe menossa nyt sisäilmaongelmien vuoksi. Toiminta on siirtynyt väistötiloihin. Remontin alla keskusteltiin talon historiallisia perinteitä ajatellen, ketä ja mitä toimintaa kaupungintalo on tästedes paras palvelemaan. Onko se luonteeltaan enemmän seurahuone vai virallisempi kaupungintalo?

Koronapandemia on tätä päivää ja jää vaikuttamaan historiaan.  Etätyöskentely on sen mukana tullut työmuoto. Sen yleistymistä koronan jälkeisessä ajassa pidetään mahdollisena ja on jo kokeiltu kaupunginvaltuuston toiminnassakin.  Eläkeajasta nauttivan tarpeiden näkökulmasta kuntatalouden sopeuttaminen on näissä olosuhteissa yksi merkittävimmistä tehtävistä kaupungintalon päätöksenteon historiassa. Hyvinvointi on työtä ja juhlaa. ”Oulun kaupunki on määritellyt Kiikelin merikylpylän yhdeksi keskeisistä elinvoimaa edistävistä hankkeista” , kertoo puolestaan Kaleva 16.4.2020.

Oulu 20.4.2020
Mauri Myllylä

Kategoria(t): Inhimillinen elämä, Kulttuuri, Yhteiskunta Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.