Autoliikenteen filosofiaa


 Filosofia on antiikin Kreikassa syntynyt ajatteluperinne ja tarkoittaa suomennettuna viisauden rakastamista. Kävely on vanhin ja ihmiskunnan ikäinen liikennemuoto. Sumerilaiset keksivät polkupyörän 5500 vuotta sitten. Auto on paljon myöhempää perua kuin sana-filosofia. Autoliikenteen filosofialla voidaan tarkoittaa jonkun henkilön tai yhteisön yhtenäistä elämänkatsomusta tai ajattelutapaa suhteessa autoliikenteeseen. Minua on kehotettu kirjoittamaan artikkeli autoliikenteen filosofiasta liikennemuotojen tasapuolisen kohtelun merkiksi. Kävelyn ja pyöräilyn filosofian kuvailuissa turvauduin lainamaan alan oppineiden ja alan tuntevien ajatuksia. Samaa tapaa käytän autoliikenteen osalta.

Suomen Tieyhdistys on ollut pitkään merkittävin tieliikenteen, ”tieinfran” ja sen käyttäjien edunvalvoja maassamme. Sen huolena on ollut pitkien etäisyyksien maan ja sen kasvavien kaupunkiseutujen liikkumisen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaaminen. Viime vuosina Tieyhdistyksen huolena on ollut tierakenteiden korjausvelan kasvu ja määrärahojen saanti sen umpeen kuromiseksi. Tämä tarkoittaa Suomen taloudellisessa tilanteessa sitä, että tiestön korjausvelkaa pitää pienentää valtion ja kuntien kokonaisvelkaa kasvattamalla. Tienkäyttäjiin kohdistuvat rahoitusmallit ja erilaisten rahastoiden hyväksikäytöt ovat olleet vielä hakusalla.

Viimeisessä Suomen Tieyhdistyksen  Tie ja Liikenne –lehdessä 7/2015 oli Seppo Lampisen pysäyttävä artikkeli Tässä tie, missä kaupunki? Hänen väitöskirjaansa pohjautuva teksti on autoliikenteen filosofiaa, jota tässä toistan osaksi omin sanoin:

Seppo Lampisen artikkelin mukaan tieverkko luo edellytykset yhdyskuntarakenteen hajautumiselle. Tieverkon kehittämistä perustellaan valtakunnallisen liikenteen tarpeilla vaikka liikenteestä suurin osa on kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Kaupunkiseutujen tieverkkoja laajennetaan tai niiden kapasiteettia lisätään henkilöautoliikenteen sujuvuuden nimissä niin, että yhdyskuntarakenteen hajautuminen jatkuu ja autoriippuvuus vahvistuu. Tieverkon kapasiteetin lisääminen ei tuota kestävää hyötyä kaupungeissa, sillä yhdyskuntarakenteen hajautuessa toimintojen saavutettavuus ei parane vaikka liikkuvuus lisääntyy.

Liikennesuunnittelu teknisenä tieteenä eriytyi tiensuunnittelusta 1960–luvulla. Näiden tieteen alojen läheinen yhteys kuitenkin säilyi niin koulutuksessa kuin suunnittelun lähestymistavoissa. Tiensuunnittelun suuri anti kiteytyy käytettyyn yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arviointiin, jossa keskeisessä asemassa on kustannus-hyöty-analyysi. Siinä ajoneuvoliikenteen nopeus on määräävässä asemassa. Kärkihankkeet valitaan tällä laskentamenettelyllä. Kustannus-hyöty-laskentakaavan merkityksen vuoksi halutun hankeen hyötysuhdetta saatetaan tukea liikenneolosuhteisiin nähden korkealla nopeusrajoituksella. Seppo Lampisen mukaan valtion liikennehallinto ei ole määritellyt omaa politiikkatasoista asemoitumistaan suhteessa kaupunkiseutujen ja niiden liikennejärjestelmien kokonaisuuteen.

Mielestäni yleisen tien pitäjä käyttää kaupunkiseudun suuria liikennemääriä perusteena oman määrärahakiintiönsä vahvistamiseksi. Kunnat tukevat tätä ajattelua ja sen avulla kilpailua valtakunnan määrärahoista oman alueensa hyväksi.  Sitä on voitu pitää edistyksellisenä yhteistoimintana yhteisine sopimuksineen, joiden avulla valtion ja kuntien rahat ja toimet yhteen pantuina ovat tuottaneet konkreettisia hankkeita ja liikennejärjestelmään haluttua muutosta.

IMG_0004

Tuiran Kiertotie, nykyisin Bertel Jungin tie valmistui vuonna 1999. Se syntyi kaupungin ja valtion yhteistyönä. Se täydensi pääväylästön jatkuvaksi verkoksi ja loi mahdollisuuden kaupunkirakenteen laajenemiselle. Kuva Mauri Myllylä

Tutkijan mukaan liikennesuunnittelussa tarvitaan muutos.  Liikennesuunnittelusta puuttuu kehys, joka tunnistaisi tapahtuneen muutoksen yksinapaisesta kaupungista verkostokaupungiksi ja jossa myös liikkuminen on muuttunut oleellisesti aikaisempien vuosikymmenten kaupungista.  Verkostokaupunkiajattelussa asukkaat muodostavat oman kaupunkinsa liikkumisresurssiensa, tarvitsemiensa toimintojen sekä liikennejärjestelmän puitteissa niin, että liikkuminen ei ole enää ennustettavissa aikaisemman käyttäytymisen pohjalta.

Muutoksen aikaansaaminen edellyttää etääntymistä modernistisen kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun traditiosta koulutuksen painopisteissä tehtävien muutosten kautta. Liikennesuunnittelussa on havaittava insinööritieteellisen lähestymistavan rajoitukset liikkumisen kaltaisten ilmiöiden tarkastelussa. Muutoksessa tarvitaan erityisesti ymmärrystä liikkumisen nopeuden rajoittuneisuudesta ja suorastaan vahingollisuudesta kaupunkiin kohdistuvaa suunnittelua keskeisesti ohjaavana muuttujana.

Maallikon ajattelussa tämä voisi tarkoittaa sitä, että verkostomaisessa rakenteessa liikenne saa ikään kuin itsestään hakeutua järjestelmään ja optimoida sen käytön. Toiminnot ovat myös liikkuvia ja siirtyvät sinne, missä voivat tyydyttää omat ja asiakkaan tarpeet parhaiten. Liian nopeasti ei kannata investoida lisää tilaa ruuhkapaikkaan lisääntyvälle liikenteelle.  Insinöörivetoinen hallituksemme haluaa odottaa digitalisoinnin vaikutusten selviämistä ennen alueen kärkihankkeen tierakennustöitä.  Liikennemuotojen filosofiaa pohtineet näyttävät olevan yksimielisiä nopeuden kielteisestä ja jopa ajattelun tappavasta vaikutuksesta liikkumisessa. Mieleeni tulee myös, onko nyt julkisuudessa näkynyt kaupunkirakenteen sisään ulottuvien pääteiden bulevardisoimisen oppisuunta uutta autoliikenteen filosofiaa?

Seppo Lampinen esitelmöi väitöskirjatyöstään 25.11.2015 Liikennesuunnittelunseuran kokouksen alussa Helsingissä Tieteiden talolla.

Oulussa 21.11.2015   Mauri Myllylä

Kategoria(t): Liikennepolitiikka, Tiede, Yhdyskuntasuunnittelu. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.